QListWidget Item Seçim Kontrolü

Merhaba.
QListWidget’in item’inin seçilip seçilmediğini nasıl kontrol edebilirim?

Aşağıdaki gibi bir pencerem olsun. Kişi seçilmemişse Düzenle,Sil gibi butonlar gözükmesin, seçildiyse gözüksün istiyorum.

Bunu nasıl yapabiliriz?

Widget

class Kisi(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.Arayuz()

    # Kişileri Listele #
    kisiler = db.execute("SELECT * FROM kisiler")
    for kisi in kisiler.fetchall():
      self.kisiListesi.addItem(str(kisi[0])+" - "+kisi[1])

  def Arayuz(self):
    # Pencere Ayarları #
    self.setWindowTitle("Kişi Listesi")
    self.resize(500, 500)

    # Baslik #
    labelBaslik = QLabel("Kişilerim", self)
    labelBaslik.setFont(yaziFont)
    labelBaslik.move(220, 50)
    labelResim = QLabel(self)
    labelResim.setPixmap(QPixmap("resimler/person.png"))
    labelResim.move(150, 18)

    # Liste #
    self.kisiListesi = QListWidget(self)
    self.kisiListesi.move(40,80)

    # Ekle #
    btnKisiEkle = QPushButton("Ekle", self)
    btnKisiEkle.resize(135, 30)
    btnKisiEkle.move(330, 80)
    btnKisiEkle.setFont(btnFont)
    btnKisiEkle.clicked.connect(self.KisiEkle)

    # Duzenle #
    btnKisiDuzenle = QPushButton("Düzenle", self)
    btnKisiDuzenle.resize(135, 30)
    btnKisiDuzenle.move(330, 130)
    btnKisiDuzenle.setFont(btnFont)
    btnKisiDuzenle.clicked.connect(self.KisiDuzenle)

    # Sil #
    btnKisiSil = QPushButton("Sil", self)
    btnKisiSil.resize(135, 30)
    btnKisiSil.move(330, 180)
    btnKisiSil.setFont(btnFont)
    btnKisiSil.clicked.connect(self.KisiSil)

    # Sil #
    btnKisiGoruntule = QPushButton("Görüntüle", self)
    btnKisiGoruntule.resize(135, 30)
    btnKisiGoruntule.move(330, 230)
    btnKisiGoruntule.setFont(btnFont)
    btnKisiGoruntule.clicked.connect(self.KisiGoruntule)
self.selected = False
self.kisiListesi.itemClicked.connect(self.fonksiyon)

def fonksiyon(self):
  self.btnKisiSil.setVisible(True)
  self.selected = True

def KisiSil(self):
  self.btnKisiSil.setVisible(False)
  self.selected = False

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde, ListWidget’ı bir fonksiyona bağlayarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

2 Beğeni