Qt Designer ile oluşturulmuş tasarım çalışmıyor

Merhaba.

Qt Designer ile önceden oluşturup py uzantısına çevirdiğim tasarım çalışıyordu.
Ancak sonra bir label ekledim Qt Designer programıyla. Tekrar py uzantısına çevirdim. Ancak bu sefer pencere açılmıyor, program kilitlenip kapanıyor.

Bu neden kaynaklanabilir?

Hata bu
Process finished with exit code -1073740791 (0xC0000409)

İlk pencere çalışıyor, ikinci pencere çalışmıyor.

Merhaba, mümkünse kod gerekli, eğer kod olursa hatayı bulmam daha kolay olur. Şu an pek bir fikir yürütemiyorum.

1 Beğeni

KitapKayit.py (Tasarım Dosyası)

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_Dialog(object):
  def setupUi(self, Dialog):
    Dialog.setObjectName("Dialog")
    Dialog.resize(401, 581)
    Dialog.setStyleSheet("background-color:#fff;")
    self.frame = QtWidgets.QFrame(Dialog)
    self.frame.setGeometry(QtCore.QRect(10, 190, 381, 381))
    self.frame.setStyleSheet("background-color:orange;")
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frame)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(10, 10, 10, 10)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.labelKitapAdiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.labelKitapAdiBaslik.setFont(font)
    self.labelKitapAdiBaslik.setObjectName("labelKitapAdiBaslik")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.labelKitapAdiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.lineEditKitapAdi = QtWidgets.QLineEdit(self.frame)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.lineEditKitapAdi.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.lineEditKitapAdi.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.lineEditKitapAdi.setMinimumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    self.lineEditKitapAdi.setMaximumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.lineEditKitapAdi.setFont(font)
    self.lineEditKitapAdi.setStyleSheet("background-color:#fff; border-radius:3px; padding: 0 10px; border:1px solid #ddd;")
    self.lineEditKitapAdi.setObjectName("lineEditKitapAdi")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.lineEditKitapAdi)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(10, -1, 10, 10)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.labelKitapYazariBaslik = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.labelKitapYazariBaslik.setFont(font)
    self.labelKitapYazariBaslik.setObjectName("labelKitapYazariBaslik")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.labelKitapYazariBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.lineEditKitapYazari = QtWidgets.QLineEdit(self.frame)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.lineEditKitapYazari.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.lineEditKitapYazari.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.lineEditKitapYazari.setMinimumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    self.lineEditKitapYazari.setMaximumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.lineEditKitapYazari.setFont(font)
    self.lineEditKitapYazari.setStyleSheet("background-color:#fff; border-radius:3px; padding: 0 10px; border:1px solid #ddd;")
    self.lineEditKitapYazari.setObjectName("lineEditKitapYazari")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.lineEditKitapYazari)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_2)
    self.horizontalLayout_4 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_4.setContentsMargins(10, -1, 10, 10)
    self.horizontalLayout_4.setObjectName("horizontalLayout_4")
    self.labelSayfaSayisiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.labelSayfaSayisiBaslik.setFont(font)
    self.labelSayfaSayisiBaslik.setObjectName("labelSayfaSayisiBaslik")
    self.horizontalLayout_4.addWidget(self.labelSayfaSayisiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.lineEditSayfaSayisi = QtWidgets.QLineEdit(self.frame)
    self.lineEditSayfaSayisi.setMinimumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    self.lineEditSayfaSayisi.setMaximumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.lineEditSayfaSayisi.setFont(font)
    self.lineEditSayfaSayisi.setStyleSheet("background-color:#fff; border-radius:3px; padding: 0 10px; border:1px solid #ddd;")
    self.lineEditSayfaSayisi.setObjectName("lineEditSayfaSayisi")
    self.horizontalLayout_4.addWidget(self.lineEditSayfaSayisi)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_4)
    self.horizontalLayout_5 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_5.setContentsMargins(10, -1, 10, 10)
    self.horizontalLayout_5.setObjectName("horizontalLayout_5")
    self.labelKitapDiliBaslik = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.labelKitapDiliBaslik.setFont(font)
    self.labelKitapDiliBaslik.setObjectName("labelKitapDiliBaslik")
    self.horizontalLayout_5.addWidget(self.labelKitapDiliBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.lineEditKitapDili = QtWidgets.QLineEdit(self.frame)
    self.lineEditKitapDili.setMinimumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    self.lineEditKitapDili.setMaximumSize(QtCore.QSize(234, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.lineEditKitapDili.setFont(font)
    self.lineEditKitapDili.setStyleSheet("background-color:#fff; border-radius:3px; padding: 0 10px; border:1px solid #ddd;")
    self.lineEditKitapDili.setObjectName("lineEditKitapDili")
    self.horizontalLayout_5.addWidget(self.lineEditKitapDili)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_5)
    self.horizontalLayout_6 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_6.setContentsMargins(10, -1, 10, 10)
    self.horizontalLayout_6.setObjectName("horizontalLayout_6")
    self.labelAciklamaBaslik = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.labelAciklamaBaslik.setFont(font)
    self.labelAciklamaBaslik.setAlignment(QtCore.Qt.AlignLeading|QtCore.Qt.AlignLeft|QtCore.Qt.AlignTop)
    self.labelAciklamaBaslik.setObjectName("labelAciklamaBaslik")
    self.horizontalLayout_6.addWidget(self.labelAciklamaBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignTop)
    self.textEditAciklama = QtWidgets.QTextEdit(self.frame)
    self.textEditAciklama.setMinimumSize(QtCore.QSize(234, 85))
    self.textEditAciklama.setMaximumSize(QtCore.QSize(234, 150))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.textEditAciklama.setFont(font)
    self.textEditAciklama.setStyleSheet("background-color:#fff; border-radius:3px; padding: 5px 10px; border:1px solid #ddd;")
    self.textEditAciklama.setObjectName("textEditAciklama")
    self.horizontalLayout_6.addWidget(self.textEditAciklama, 0, QtCore.Qt.AlignTop)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_6)
    self.horizontalLayout_3 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_3.setContentsMargins(10, 10, 10, 9)
    self.horizontalLayout_3.setSpacing(10)
    self.horizontalLayout_3.setObjectName("horizontalLayout_3")
    self.labelKayitDurum = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(10)
    self.labelKayitDurum.setFont(font)
    self.labelKayitDurum.setObjectName("labelKayitDurum")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.labelKayitDurum)
    self.pushButtonVazgec = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.pushButtonVazgec.setMinimumSize(QtCore.QSize(85, 30))
    self.pushButtonVazgec.setMaximumSize(QtCore.QSize(85, 30))
    self.pushButtonVazgec.setStyleSheet("background-color:#f1f1f1;")
    self.pushButtonVazgec.setObjectName("pushButtonVazgec")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.pushButtonVazgec)
    self.pushButtonKaydet = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.pushButtonKaydet.setMinimumSize(QtCore.QSize(85, 30))
    self.pushButtonKaydet.setMaximumSize(QtCore.QSize(85, 30))
    self.pushButtonKaydet.setStyleSheet("background-color:#f1f1f1;")
    self.pushButtonKaydet.setObjectName("pushButtonKaydet")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.pushButtonKaydet)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_3)
    self.frame_2 = QtWidgets.QFrame(Dialog)
    self.frame_2.setGeometry(QtCore.QRect(9, 20, 381, 148))
    self.frame_2.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame_2.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame_2.setObjectName("frame_2")
    self.horizontalLayout_7 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.frame_2)
    self.horizontalLayout_7.setObjectName("horizontalLayout_7")
    self.labelLogo = QtWidgets.QLabel(self.frame_2)
    self.labelLogo.setText("")
    self.labelLogo.setPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/addbook.png"))
    self.labelLogo.setScaledContents(False)
    self.labelLogo.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.labelLogo.setObjectName("labelLogo")
    self.horizontalLayout_7.addWidget(self.labelLogo, 0, QtCore.Qt.AlignHCenter|QtCore.Qt.AlignVCenter)

    self.retranslateUi(Dialog)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Dialog)

  def retranslateUi(self, Dialog):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    Dialog.setWindowTitle(_translate("Dialog", "Kitap Kayıt"))
    self.labelKitapAdiBaslik.setText(_translate("Dialog", "Kitap Adı : "))
    self.labelKitapYazariBaslik.setText(_translate("Dialog", "Kitap Yazarı : "))
    self.labelSayfaSayisiBaslik.setText(_translate("Dialog", "Sayfa Sayısı : "))
    self.labelKitapDiliBaslik.setText(_translate("Dialog", "Kitap Dili : "))
    self.labelAciklamaBaslik.setText(_translate("Dialog", "Açıklama : "))
    self.labelKayitDurum.setText(_translate("Dialog", "Kayıt Başarılı."))
    self.pushButtonVazgec.setText(_translate("Dialog", "Vazgeç"))
    self.pushButtonKaydet.setText(_translate("Dialog", "Kaydet"))

main.py

import sys
import ui.Icons_rc

import py.KitapEkle

from PyQt5.QtWidgets import *
from ui.Kutuphane import *

class Pencere(QMainWindow,Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)

    self.Init_Ui()
    self.KitapListele()
    self.UyeListele()
    self.Istatistik()

  def Init_Ui(self):
    self.actionUyeEkle.triggered.connect(self.UyeEkle)
    self.actionKitapEkle.triggered.connect(self.KitapEkle)
    self.show()

  def KitapEkle(self):
    self.kitapEkle = py.KitapEkle.Kitap()
    self.kitapEkle.show()

def main():
  uygulama = QApplication(sys.argv)
  pencere = Pencere()
  sys.exit(uygulama.exec_())

if __name__ == "__main__":
  main()

KitapEkle.py

import sys

from PyQt5.QtWidgets import *
from ui.KitapKayit import *

class Kitap(QDialog,Ui_Dialog):
  def __init__(self):
    super(Kitap,self).__init__()
    self.setupUi(self)
    self.Init_Ui()

  def Init_Ui(self):
    self.pushButtonKaydet.clicked.connect(self.KitapKayit)
    self.pushButtonKapat.clicked.connect(self.Kapat)

ModuleNotFoundError: No module named ‘ui.Kutuphane’

Crash eden programin konsol (stdout ve stderr) ciktisi var mi?

1 Beğeni

Sadece bu yazıyor. Başka bir hata vermiyor.
Process finished with exit code -1073740791 (0xC0000409)

Kutuphane.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(1240, 791)
    MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(1240, 791))
    MainWindow.setMaximumSize(QtCore.QSize(1240, 791))
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/icon.ico"), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    MainWindow.setWindowIcon(icon)
    MainWindow.setStyleSheet("")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.frameContents = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frameContents.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frameContents.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frameContents.setObjectName("frameContents")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.frameContents)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.frameContent = QtWidgets.QFrame(self.frameContents)
    self.frameContent.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameContent.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frameContent.setObjectName("frameContent")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frameContent)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.tabWidgetContent = QtWidgets.QTabWidget(self.frameContent)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.tabWidgetContent.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.tabWidgetContent.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.tabWidgetContent.setTabPosition(QtWidgets.QTabWidget.North)
    self.tabWidgetContent.setTabShape(QtWidgets.QTabWidget.Rounded)
    self.tabWidgetContent.setObjectName("tabWidgetContent")
    self.tabKitaplar = QtWidgets.QWidget()
    self.tabKitaplar.setObjectName("tabKitaplar")
    self.tableWidgetKitaplar = QtWidgets.QTableWidget(self.tabKitaplar)
    self.tableWidgetKitaplar.setGeometry(QtCore.QRect(-2, -1, 792, 550))
    self.tableWidgetKitaplar.setObjectName("tableWidgetKitaplar")
    self.tableWidgetKitaplar.setColumnCount(6)
    self.tableWidgetKitaplar.setRowCount(0)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetKitaplar.setHorizontalHeaderItem(5, item)
    self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)
    self.tableWidgetKitaplar.verticalHeader().setVisible(False)
    self.tabWidgetContent.addTab(self.tabKitaplar, "")
    self.tabUyeler = QtWidgets.QWidget()
    self.tabUyeler.setObjectName("tabUyeler")
    self.tableWidgetUyeler = QtWidgets.QTableWidget(self.tabUyeler)
    self.tableWidgetUyeler.setGeometry(QtCore.QRect(-2, -1, 792, 550))
    self.tableWidgetUyeler.setObjectName("tableWidgetUyeler")
    self.tableWidgetUyeler.setColumnCount(3)
    self.tableWidgetUyeler.setRowCount(0)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetUyeler.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetUyeler.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tableWidgetUyeler.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    self.tableWidgetUyeler.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)
    self.tableWidgetUyeler.verticalHeader().setVisible(False)
    self.tabWidgetContent.addTab(self.tabUyeler, "")
    self.tabIstatistikler = QtWidgets.QWidget()
    self.tabIstatistikler.setObjectName("tabIstatistikler")
    self.groupBoxIstatistikler = QtWidgets.QGroupBox(self.tabIstatistikler)
    self.groupBoxIstatistikler.setGeometry(QtCore.QRect(20, 20, 751, 511))
    self.groupBoxIstatistikler.setTitle("")
    self.groupBoxIstatistikler.setObjectName("groupBoxIstatistikler")
    self.verticalLayout_4 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.groupBoxIstatistikler)
    self.verticalLayout_4.setObjectName("verticalLayout_4")
    self.horizontalLayout_5 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_5.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_5.setObjectName("horizontalLayout_5")
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelToplamKitapSayisiBaslik.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setFont(font)
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setObjectName("labelToplamKitapSayisiBaslik")
    self.horizontalLayout_5.addWidget(self.labelToplamKitapSayisiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.labelToplamKitapSayisi = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelToplamKitapSayisi.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelToplamKitapSayisi.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelToplamKitapSayisi.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelToplamKitapSayisi.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelToplamKitapSayisi.setFont(font)
    self.labelToplamKitapSayisi.setObjectName("labelToplamKitapSayisi")
    self.horizontalLayout_5.addWidget(self.labelToplamKitapSayisi, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.verticalLayout_4.addLayout(self.horizontalLayout_5)
    self.horizontalLayout_6 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_6.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_6.setObjectName("horizontalLayout_6")
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelToplamUyeSayisiBaslik.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setFont(font)
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setObjectName("labelToplamUyeSayisiBaslik")
    self.horizontalLayout_6.addWidget(self.labelToplamUyeSayisiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.labelToplamUyeSayisi = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelToplamUyeSayisi.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelToplamUyeSayisi.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelToplamUyeSayisi.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelToplamUyeSayisi.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelToplamUyeSayisi.setFont(font)
    self.labelToplamUyeSayisi.setObjectName("labelToplamUyeSayisi")
    self.horizontalLayout_6.addWidget(self.labelToplamUyeSayisi, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.verticalLayout_4.addLayout(self.horizontalLayout_6)
    self.horizontalLayout_7 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_7.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_7.setObjectName("horizontalLayout_7")
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelOduncKitapSayisiBaslik.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setFont(font)
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setObjectName("labelOduncKitapSayisiBaslik")
    self.horizontalLayout_7.addWidget(self.labelOduncKitapSayisiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.labelOduncKitapSayisi = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelOduncKitapSayisi.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelOduncKitapSayisi.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelOduncKitapSayisi.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelOduncKitapSayisi.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelOduncKitapSayisi.setFont(font)
    self.labelOduncKitapSayisi.setObjectName("labelOduncKitapSayisi")
    self.horizontalLayout_7.addWidget(self.labelOduncKitapSayisi, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.verticalLayout_4.addLayout(self.horizontalLayout_7)
    self.horizontalLayout_8 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_8.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_8.setObjectName("horizontalLayout_8")
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setFont(font)
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setObjectName("labelMevcutKitapSayisiBaslik")
    self.horizontalLayout_8.addWidget(self.labelMevcutKitapSayisiBaslik, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.labelMevcutKitapSayisi = QtWidgets.QLabel(self.groupBoxIstatistikler)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelMevcutKitapSayisi.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelMevcutKitapSayisi.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelMevcutKitapSayisi.setMinimumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    self.labelMevcutKitapSayisi.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.labelMevcutKitapSayisi.setFont(font)
    self.labelMevcutKitapSayisi.setObjectName("labelMevcutKitapSayisi")
    self.horizontalLayout_8.addWidget(self.labelMevcutKitapSayisi, 0, QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.verticalLayout_4.addLayout(self.horizontalLayout_8)
    self.tabWidgetContent.addTab(self.tabIstatistikler, "")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.tabWidgetContent)
    self.horizontalLayout.addWidget(self.frameContent)
    self.frameMenu = QtWidgets.QFrame(self.frameContents)
    self.frameMenu.setMaximumSize(QtCore.QSize(400, 16777215))
    self.frameMenu.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameMenu.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frameMenu.setObjectName("frameMenu")
    self.groupBoxAramaKutusu = QtWidgets.QGroupBox(self.frameMenu)
    self.groupBoxAramaKutusu.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 381, 93))
    self.groupBoxAramaKutusu.setStyleSheet("")
    self.groupBoxAramaKutusu.setObjectName("groupBoxAramaKutusu")
    self.horizontalLayout_4 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.groupBoxAramaKutusu)
    self.horizontalLayout_4.setObjectName("horizontalLayout_4")
    self.horizontalLayout_3 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_3.setContentsMargins(5, 15, 5, 15)
    self.horizontalLayout_3.setObjectName("horizontalLayout_3")
    self.comboBoxAraSecenek = QtWidgets.QComboBox(self.groupBoxAramaKutusu)
    self.comboBoxAraSecenek.setMinimumSize(QtCore.QSize(82, 30))
    self.comboBoxAraSecenek.setMaximumSize(QtCore.QSize(82, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(10)
    self.comboBoxAraSecenek.setFont(font)
    self.comboBoxAraSecenek.setStyleSheet("border-radius:3px; border: 1px solid #aaa;")
    self.comboBoxAraSecenek.setObjectName("comboBoxAraSecenek")
    self.comboBoxAraSecenek.addItem("")
    self.comboBoxAraSecenek.addItem("")
    self.comboBoxAraSecenek.addItem("")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.comboBoxAraSecenek)
    spacerItem = QtWidgets.QSpacerItem(5, 40, QtWidgets.QSizePolicy.Minimum, QtWidgets.QSizePolicy.Expanding)
    self.horizontalLayout_3.addItem(spacerItem)
    self.lineEditAra = QtWidgets.QLineEdit(self.groupBoxAramaKutusu)
    self.lineEditAra.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 30))
    self.lineEditAra.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.lineEditAra.setFont(font)
    self.lineEditAra.setStyleSheet("padding: 0 10px; border-radius: 3px; border:1px solid #aaa;")
    self.lineEditAra.setObjectName("lineEditAra")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.lineEditAra)
    spacerItem1 = QtWidgets.QSpacerItem(5, 40, QtWidgets.QSizePolicy.Minimum, QtWidgets.QSizePolicy.Expanding)
    self.horizontalLayout_3.addItem(spacerItem1)
    self.pushButtonAra = QtWidgets.QPushButton(self.groupBoxAramaKutusu)
    self.pushButtonAra.setMinimumSize(QtCore.QSize(70, 30))
    self.pushButtonAra.setMaximumSize(QtCore.QSize(70, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.pushButtonAra.setFont(font)
    self.pushButtonAra.setStyleSheet("border:none; border-radius:3px; background-color:orange; color:#fff;")
    self.pushButtonAra.setObjectName("pushButtonAra")
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.pushButtonAra)
    self.horizontalLayout_4.addLayout(self.horizontalLayout_3)
    self.groupBoxKitapListele = QtWidgets.QGroupBox(self.frameMenu)
    self.groupBoxKitapListele.setGeometry(QtCore.QRect(10, 120, 381, 93))
    self.groupBoxKitapListele.setObjectName("groupBoxKitapListele")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.groupBoxKitapListele)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.radioTumKitaplar = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBoxKitapListele)
    self.radioTumKitaplar.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 30))
    self.radioTumKitaplar.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 30))
    self.radioTumKitaplar.setObjectName("radioTumKitaplar")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.radioTumKitaplar)
    self.radioMevcutKitaplar = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBoxKitapListele)
    self.radioMevcutKitaplar.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 30))
    self.radioMevcutKitaplar.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 30))
    self.radioMevcutKitaplar.setObjectName("radioMevcutKitaplar")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.radioMevcutKitaplar)
    self.radioOduncKitaplar = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBoxKitapListele)
    self.radioOduncKitaplar.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 30))
    self.radioOduncKitaplar.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 30))
    self.radioOduncKitaplar.setObjectName("radioOduncKitaplar")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.radioOduncKitaplar)
    self.pushButtonListele = QtWidgets.QPushButton(self.groupBoxKitapListele)
    self.pushButtonListele.setMinimumSize(QtCore.QSize(70, 30))
    self.pushButtonListele.setMaximumSize(QtCore.QSize(70, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.pushButtonListele.setFont(font)
    self.pushButtonListele.setStyleSheet("border:none; border-radius:3px; background-color:orange; color:#fff;")
    self.pushButtonListele.setObjectName("pushButtonListele")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.pushButtonListele)
    self.frameResim = QtWidgets.QFrame(self.frameMenu)
    self.frameResim.setGeometry(QtCore.QRect(9, 309, 381, 271))
    self.frameResim.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frameResim.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frameResim.setObjectName("frameResim")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frameResim)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, -1, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.labelResim = QtWidgets.QLabel(self.frameResim)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Ignored, QtWidgets.QSizePolicy.Ignored)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.labelResim.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.labelResim.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.labelResim.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.labelResim.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.labelResim.setText("")
    self.labelResim.setPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/book.jpg"))
    self.labelResim.setScaledContents(True)
    self.labelResim.setAlignment(QtCore.Qt.AlignBottom|QtCore.Qt.AlignHCenter)
    self.labelResim.setWordWrap(False)
    self.labelResim.setObjectName("labelResim")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.labelResim)
    self.frameLogo = QtWidgets.QFrame(self.frameMenu)
    self.frameLogo.setGeometry(QtCore.QRect(10, 240, 379, 61))
    self.frameLogo.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frameLogo.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameLogo.setObjectName("frameLogo")
    self.labelLogo = QtWidgets.QLabel(self.frameLogo)
    self.labelLogo.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 361, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Harlow Solid Italic")
    font.setPointSize(23)
    font.setItalic(True)
    self.labelLogo.setFont(font)
    self.labelLogo.setAlignment(QtCore.Qt.AlignLeading|QtCore.Qt.AlignLeft|QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.labelLogo.setObjectName("labelLogo")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.frameMenu)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameContents)
    self.frameFooter = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frameFooter.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 100))
    self.frameFooter.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameFooter.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frameFooter.setObjectName("frameFooter")
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameFooter)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
    self.toolBar = QtWidgets.QToolBar(MainWindow)
    self.toolBar.setToolButtonStyle(QtCore.Qt.ToolButtonTextUnderIcon)
    self.toolBar.setObjectName("toolBar")
    MainWindow.addToolBar(QtCore.Qt.TopToolBarArea, self.toolBar)
    self.actionKitapEkle = QtWidgets.QAction(MainWindow)
    icon1 = QtGui.QIcon()
    icon1.addPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/add_book.png"), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    self.actionKitapEkle.setIcon(icon1)
    self.actionKitapEkle.setObjectName("actionKitapEkle")
    self.actionUyeEkle = QtWidgets.QAction(MainWindow)
    icon2 = QtGui.QIcon()
    icon2.addPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/users.png"), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    self.actionUyeEkle.setIcon(icon2)
    self.actionUyeEkle.setObjectName("actionUyeEkle")
    self.actionOduncKitap = QtWidgets.QAction(MainWindow)
    icon3 = QtGui.QIcon()
    icon3.addPixmap(QtGui.QPixmap(":/IconsImages/icons/givebook.png"), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    self.actionOduncKitap.setIcon(icon3)
    self.actionOduncKitap.setObjectName("actionOduncKitap")
    self.toolBar.addAction(self.actionKitapEkle)
    self.toolBar.addSeparator()
    self.toolBar.addAction(self.actionUyeEkle)
    self.toolBar.addSeparator()
    self.toolBar.addAction(self.actionOduncKitap)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.tabWidgetContent.setCurrentIndex(0)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Gelişmiş Kütüphane Sistemi V1"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP ID"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP ADI"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP YAZARI"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP SAYFA SAYISI"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP DİLİ"))
    item = self.tableWidgetKitaplar.horizontalHeaderItem(5)
    item.setText(_translate("MainWindow", "KİTAP DURUMU"))
    self.tabWidgetContent.setTabText(self.tabWidgetContent.indexOf(self.tabKitaplar), _translate("MainWindow", "Kitaplar"))
    item = self.tableWidgetUyeler.horizontalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "ÜYE ID"))
    item = self.tableWidgetUyeler.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "ÜYE ADI VE SOYADI"))
    item = self.tableWidgetUyeler.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "ÜYE TELEFON"))
    self.tabWidgetContent.setTabText(self.tabWidgetContent.indexOf(self.tabUyeler), _translate("MainWindow", "Üyeler"))
    self.labelToplamKitapSayisiBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Toplam Kitap Sayısı :"))
    self.labelToplamKitapSayisi.setText(_translate("MainWindow", "00"))
    self.labelToplamUyeSayisiBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Toplam Üye Sayısı :"))
    self.labelToplamUyeSayisi.setText(_translate("MainWindow", "00"))
    self.labelOduncKitapSayisiBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Ödünç Kitap Sayısı :"))
    self.labelOduncKitapSayisi.setText(_translate("MainWindow", "00"))
    self.labelMevcutKitapSayisiBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Mevcut Kitap Sayısı :"))
    self.labelMevcutKitapSayisi.setText(_translate("MainWindow", "00"))
    self.tabWidgetContent.setTabText(self.tabWidgetContent.indexOf(self.tabIstatistikler), _translate("MainWindow", "İstatistikler"))
    self.groupBoxAramaKutusu.setTitle(_translate("MainWindow", "Arama Kutusu"))
    self.comboBoxAraSecenek.setItemText(0, _translate("MainWindow", "- Seçiniz -"))
    self.comboBoxAraSecenek.setItemText(1, _translate("MainWindow", "Kitap"))
    self.comboBoxAraSecenek.setItemText(2, _translate("MainWindow", "Üye"))
    self.pushButtonAra.setText(_translate("MainWindow", "ARA"))
    self.groupBoxKitapListele.setTitle(_translate("MainWindow", "Kitap Listele"))
    self.radioTumKitaplar.setText(_translate("MainWindow", "Tüm Kitaplar"))
    self.radioMevcutKitaplar.setText(_translate("MainWindow", "Mevcut Kitaplar"))
    self.radioOduncKitaplar.setText(_translate("MainWindow", "Ödünç Kitaplar"))
    self.pushButtonListele.setText(_translate("MainWindow", "LİSTELE"))
    self.labelLogo.setText(_translate("MainWindow", "Kütüphane Yönetim Sistemi"))
    self.toolBar.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "toolBar"))
    self.actionKitapEkle.setText(_translate("MainWindow", "Kitap Ekle"))
    self.actionUyeEkle.setText(_translate("MainWindow", "Üye Ekle"))
    self.actionOduncKitap.setText(_translate("MainWindow", "Ödünç Kitap"))

AttributeError: ‘Pencere’ object has no attribute ‘UyeEkle’
AttributeError: ‘Pencere’ object has no attribute ‘KitapListele’
AttributeError: ‘Pencere’ object has no attribute ‘UyeListele’
AttributeError: ‘Pencere’ object has no attribute ‘Istatistik’

Ilgili satirlari comment out edince:

AttributeError: ‘Kitap’ object has no attribute ‘KitapKayit’
zsh: IOT instruction (core dumped) python main.py

Sinyal AttributeError verdigi icin patliyor gibi duruyor.

Ama bu ciktilari almiyorsan ortaminda bir sorun olabilir.

main’de print("foo") veya print("bar", file=sys.stderr) dediginde ilgili ciktilar gozukuyor mu?

1 Beğeni

Hocam herhangi bir çıktı vermiyor.

Dosyalarımı buraya koyuyorum. Bakabilir misiniz?

ui(eski-calisan) klasörü içindeki dosyalar çalışıyor.

ui klasörü içindeki Kutuphane ve Icon_rc dosyası hariç diğerleri çalışmıyor.

Proje

Buyuk sikinti. Programlarin stdout/stderr ciktilarini gorebilmeniz lazim. Nasil bir ortamda calisiyorsunuz? (IDE, terminal, vs? (Bunu okuyan arkadaslar yardim edebilir belki))

Bende:

Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/hmm/main.py", line 96, in KitapEkle
  self.kitapEkle = py.KitapEkle.Kitap()
 File "/tmp/hmm/py/KitapEkle.py", line 11, in __init__
  self.Init_Ui()
 File "/tmp/hmm/py/KitapEkle.py", line 15, in Init_Ui
  self.pushButtonKapat.clicked.connect(self.Kapat)
AttributeError: 'Kitap' object has no attribute 'pushButtonKapat'
zsh: IOT instruction (core dumped) python main.py

Python’un (Qt’nin) core dump etmesi yine dogru degil ama en azindan hatanin ne olduguna dair ipucu veriyor.

1 Beğeni

PyCharm IDE’si ile çalışıyorum. Tasarımları QT Designer programında yapıyorum.

Programı cmd üzerinden çalıştırmayı deneyin.

1 Beğeni

Konsol ciktilarini acmanin bir yolunu bulman lazim. Programin hangi exit code ile ciktigindan cok ekrana ne yazdirdigi onemli.

1 Beğeni

Cmd üzerinden çalıştırdım. Şu hatayı veriyor.

PS C:\PythonLearning\Projeler\GelismisKutuphaneSistemi> python main.py                         Traceback (most recent call last):
 File "C:\PythonLearning\Projeler\GelismisKutuphaneSistemi\main.py", line 96, in KitapEkle
  self.kitapEkle = py.KitapEkle.Kitap()
 File "C:\PythonLearning\Projeler\GelismisKutuphaneSistemi\py\KitapEkle.py", line 11, in __init__
  self.Init_Ui()
 File "C:\PythonLearning\Projeler\GelismisKutuphaneSistemi\py\KitapEkle.py", line 15, in Init_Ui
  self.pushButtonKapat.clicked.connect(self.Kapat)
AttributeError: 'Kitap' object has no attribute 'pushButtonKapat'. Did you mean: 'pushButtonKaydet'?
PS C:\PythonLearning\Projeler\GelismisKutuphaneSistemi> 

class içerisinde pushButtonKaydet ve pushButtonKapat oluşturmamışsınız fakat bir fonksiyona connect etmeye çalışmışsınız.

1 Beğeni

@aib @EkremDincel @Gok_Mavisi_Anka, @Cihat_Altiparmak

Hepinize teşekkür ederim.
Arayüz’de belirlemiş olduğum buton ismini yanlış bir şekilde çağırdığımdan dolayı kaynaklanıyormuş.
Sorun çözüldü.

3 Beğeni