Qtablewidget içindeki seçili sutunu tamamını labela text olarak nasıl aktarabilirim?

#-----------MODÜLDAHİLİ---------#
import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import*
from mail_arayüz import*

#-------------------------------#

#--------PENCERE OLUŞTURMA------#

uygulama=QApplication(sys.argv) 
anapen=QMainWindow()
dosya=Ui_MainWindow()
dosya.setupUi(anapen)
anapen.show()

#--------BAĞLANTIVE TABLO SQL OLUŞTURMA------#
import sqlite3
global bağlantı
global işlem

bağlantı=sqlite3.connect("arcelik.db")
işlem=bağlantı.cursor()
sorgutable=("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ARCELİK(         \
       Id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  \
       TCno TEXT NOT NULL UNIQUE,            \
       MüşteriAdı TEXT NOT NULL,             \
       MüşteriSoyadı TEXT NOT NULL,           \
       TelNO TEXT NOT NULL,             \
       TelNO1 TEXT NOT NULL,              \
       Adres TEXT NOT NULL,             \
       Ürünbilgisi TEXT NOT NULL,              \
       ÜrünFiyatı TEXT NOT NULL,               \
       TeslimTarihi TEXT NOT NULL)")  

işlem.execute(sorgutable)
bağlantı.commit()


#--------TABLOYA ATAMA------#

def LİSTELE():
  dosya.musteri_bilgisi.clear()
  dosya.musteri_bilgisi.setHorizontalHeaderLabels(("NO","TC KimlikNo","Müşteri Adı","Müşteri Soyadı", \
                             "TelNo","TelNo1","Adres",\
                              "Ürün Bilgisi","Ürün Fiyatı","Teslim Tarihi"))
  dosya.musteri_bilgisi.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.Stretch)
  işlem.execute("SELECT * FROM ARCELİK")
  for Satırındex,Satırveri in enumerate(işlem):
    for Sutunındex,Sutunveri in enumerate(Satırveri):
      dosya.musteri_bilgisi.setItem(Satırındex,Sutunındex,QTableWidgetItem(str(Sutunveri)))
LİSTELE()


#--------TABLE WİDGET İÇİNDEKİ DEGERLERİMİZİ Label İÇİNE GÖNDEREME------# 

def DOLDUR():

  secili=dosya.musteri_bilgisi.selectedItems()
  veriler=(str(secili[1].text()))
  dosya.lblbilgi.setText(str(veriler))
  
 
#------Sıgnal_sloat bağlantısı-------#
dosya.btn_musteriyazdir.clicked.connect(DOLDUR)
 

sys.exit(uygulama.exec_())

Eğer tek bir hücre içindeki veriyi almak istiyorsan böyle yapa bilirsin:row = dosya.musteri_bilgisi.currentRow()
veri = dosya.musteri_bilgisi.item(row, 1).text()
dosya.lblbilgi.setText(veri )

Aynı satırda olan birden fazla hücrenin değerini tek label’e yazdırmak için hepsini string şeklinde birleştire bilirsin:

row = dosya.musteri_bilgisi.currentRow()
col_Count = dosya.musteri_bilgisi.columnCount()

veriler= ""
for col in range( col_Count ):
     veriler += dosya.musteri_bilgisi.item(row, col).text() + " "

dosya.lblbilgi.setText( veriler )

@Asif çok teşekkür ederim pythonda yeniyim,günlerdir bu konu hakkında çözüm arıyordum çok yardımcı oldunuz :slight_smile:

1 Beğeni

yalnız .currentRow() seçili satrın numarasını veriyor.Eğer hiç bir satrı seçmezseniz -1 döndürüyor.

o yüzden DOLDUR() fonkisyonunda row değişkeninin -1 olub olmamasını if ile kontrol edin:def DOLDUR():
    row = dosya.musteri_bilgisi.currentRow()

    if row != -1:
       col_Count = dosya.musteri_bilgisi.columnCount()

       veriler= ""
       for col in range( col_Count ):
          veriler += dosya.musteri_bilgisi.item(row, col).text() + " "

       dosya.lblbilgi.setText( veriler )

1 Beğeni

anladım teşekkür ederim zaman ayırdıgınız için :slight_smile:

1 Beğeni