Rapor ekranında sorguyu aynı ekranda çalıştırma HK

Merhabalar;
Aranıza yeni katıldım ve bir sorun ile geldim:) bir rapor ekranı yaptım. Bu ekranda def içerine yazmış olduğum sorguyu bana raporla butonuna basınca farklı ekranda açıyor. Ben ise raporla butonunun bulunduğu ekranda belirlediğim konumda açılmasını istiyorum. Fakat bir türlü yapamadım. Konu ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz? Rapor ekranının nerede açılması gerektiğini siyah çerçeve ile belirledim.

import tkinter
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkcalendar import DateEntry
import pypyodbc
database_connect = pypyodbc.connect(
  'Driver={SQL Server};'
  'Server=localhost\SQLEXPRESS;'
  'Database=deneme;')
imlec=database_connect.cursor()
def display_report():
  report_button2 = tkinter.Toplevel()

  report_tree2=ttk.Treeview(report_button2, columns=("TARIH", "SINIF", "CIMENTO_MIKTARI", "MINERAL", "TESIS_ADI", "NUMUNE_ALIM_YERI", "TIP", "MUSTERI"))
  report_tree2.heading("#1", text="TARİH")
  report_tree2.heading("#2", text="SINIF")
  report_tree2.heading("#3", text="ÇİMENTO MİKTARI")
  report_tree2.heading("#4", text="MINERAL")
  report_tree2.heading("#5", text="TESİS ADI")
  report_tree2.heading("#6", text="NUMUNE ALIM YERİ")
  report_tree2.heading("#7", text="TIP")
  report_tree2.heading("#8", text="MÜŞTERİ")
  data=imlec.execute("""select NU.TARIH, NU.SINIF, NU.CIMENTO_MIKTARI, NU.MINERAL, NU.TESIS_ADI, 
NU.NUMUNE_ALIM_YERI, NU.TIP, NU.MUSTERI from NUMUNE NU
WHERE
NU.TARIH>= '01.01.2018' AND NU.TARIH <= '01.01.2019'
ORDER BY 1""")
  for item in data:
    report_tree2.insert("", "end", values=item)
    report_tree2.pack()

master = Tk()
canvas=tkinter.Canvas
combo1= ttk.Combobox()
combo2= ttk.Combobox()
buton1=Button()
yazi1=Label
master.state("zoomed")
master.config(bg="#999B85")

master.title("DENEME EKRANI")
buton1=tkinter.Button(text="Raporla", command=display_report)
buton1.place(x=50, y=285)
buton1.pack

yazı_1 = Label(text="BETON RAPORU!", bg="#999B85", fg="black", font="verdana 20 bold")
yazı_1.place(x=800, y=20, width=400, height=80)

frame = Frame(master, bg="#999B85")
frame.place(x=50, y=200, width=80, height=30)

tarih_secici1 = DateEntry(frame,locale="tr_TR")
tarih_secici1._top_cal.overrideredirect(True)
tarih_secici1.pack(side="left")
tarih_secici1.place(width=80, height=30)

frame2 = Frame(master, bg="white")
frame2.place(x=150, y=200, width=80, height=30)

tarih_secici2 = DateEntry(frame2,locale="tr_TR")
tarih_secici2._top_cal.overrideredirect(True)
tarih_secici2.pack(side="left")
tarih_secici2.place(width=80, height=30)

frame3 = Frame(master, bg="#999B85")
frame3.place(x=700, y=200, width=100, height=20)

label1 = Label(frame3,text="Slum CM", bg="#999B85", font="Verdana 10 bold")
label1.pack(side="left")

frame4 = Frame(master, bg="#999B85")
frame4.place(x=800, y=200, width=100, height=20)

label2 = Label(frame4,text="2 Gün", bg="#999B85", font="Verdana 10 bold")
label2.pack(side="left")

frame5 = Frame(master, bg="#999B85")
frame5.place(x=900, y=200, width=100, height=20)

label3 = Label(frame5,text="3 Gün", bg="#999B85", font="Verdana 10 bold")
label3.pack(side="left")

frame6 = Frame(master, bg="#999B85")
frame6.place(x=1000, y=200, width=100, height=20)

label4 = Label(frame6,text="7 Gün", bg="#999B85", font="Verdana 10 bold")
label4.pack(side="left")

frame7 = Frame(master, bg="#999B85")
frame7.place(x=1100, y=200, width=100, height=20)

label6 = Label(frame7,text="28 Gün", bg="#999B85", font="Verdana 10 bold")
label6.pack(side="left")

frame8 = Frame(master, bg="#999B85")
frame8.place(x=1200, y=200, width=100, height=20)

label7 = Label(frame8,text="3-2", bg="#999B85",fg="red", font="Verdana 10 bold")
label7.pack(side="left")

frame9 = Frame(master, bg="#999B85")
frame9.place(x=1300, y=200, width=100, height=20)

label8 = Label(frame9,text="7-3", bg="#999B85",fg="red", font="Verdana 10 bold")
label8.pack(side="left")

frame10 = Frame(master, bg="#999B85")
frame10.place(x=1400, y=200, width=100, height=20)

label9 = Label(frame10,text="28-7", bg="#999B85",fg="red", font="Verdana 10 bold")
label9.pack(side="left")

combo1.set("Beton Sınıfı Seçiniz")
combo1['values']=("C16", "C20", "C25", "C30", "C35", "C40", "C45")
combo1.place(x=50, y=235)

combo2.set("Beton Tipi")
combo2['values']=("Küp", "Silindir")
combo2.place(x=50, y=260)
mainloop()

Treeview in root a bağlanması gerekiyor, öncelikle.

Yani parent 'ını doğru ayarlarsanız treeview ana ekran üzerinde oluşturulur.

İkinci olarak, ana ekran üzerinde treeview konumlandırmak için,

.pack() yerine

tree.place(x=0,y=0)

Kullanarak x ve y koordinatı verebilirsiniz.

Kodunuz bir veri tabanı kullanıyor doğrudan çalıştıramadım.

İlgili satırları silip düzeltebilirdim ama önce siz bir deneyin sorun çıkarsa bakar düzeltiriz.

Edit:

Örnek bir kodla anlatayım:

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
root = tk.Tk()
root.geometry('500x600')
tree = ttk.Treeview(root, column=("c1", "c2","c3"), show='headings', height=5)


tree.place(x=1, y=400)
root.mainloop()

Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. dün frame ve label oluşturup scale ile bağlantısını yaptım güzelde oldu. Sizin önerinizin başka bir yolu ile gerçekleştirdim.

 scale = tkinter.Scale(label10, orient="horizontal")
  scale.place(x=100, y=850)

size başka bir sorum olacak. sorguyu veri tabanından çekiyorum. Doğru veri alıyorum. Fakat başlıklar çok aralıklı geliyor sanırım standart olarak. Bunu başlıkları nasıl daraltabilirim. (Tarih, Sınıf, Çimento Miktarı v.s.)