Recursive fonksiyon açıklarmısınız?

def eleman_ekleyici(eleman, liste_listesi): # liste icindeki her listeye elemani ekler

  if liste_listesi == []:

    return []

  else:

    return [liste_listesi[0] + [eleman]] + eleman_ekleyici(eleman, liste_listesi[1:])

def altKumeler(liste):

  if len(liste) == 0:

    return [[]]

  else:

    return altKumeler(liste[:-1]) + eleman_ekleyici(liste[-1], altKumeler(liste[:-1]))

# ornek

# print(sorted(altKumeler(["a","b","c"])))

# >>> [[], ['a'], ['a', 'b'], ['a', 'b', 'c'], ['a', 'c'], ['b'], ['b', 'c'], ['c']]

eleman ekleyicide sıkıntyı yok ama sorun şu altKumeler fonksiyonunun nasıl bir mantıkla çalıştığını tam olarak kavrayamadım anlatırmısınız

Iki fonksiyon da ayni sekilde calisiyor; biri bastan digeri kictan calisiyor sadece.

1 Beğeni

Maalesef anlayamadım daha açıklayıcı olabilir misiniz mesela [a,b,c] için fonksiyon nasıl çalışıyor

Şu örnek acaba anlamanıza yardımcı olur mu?

def ic_ice_listeleri_yok_et(arr: list = []):
  result = []
  for i, j in enumerate(arr):
    if isinstance(j, list):
      return arr[:i] \
        + ic_ice_listeleri_yok_et(j) \
        + ic_ice_listeleri_yok_et(arr[i + 1:])
    else:
      result.append(j) 
  return result
  
  
a = [["a"], "b", [[["c"]]], "d"]
    
print(ic_ice_listeleri_yok_et(a))

Öz-yinelemede yapılan işlem aslında şu:

 • Eğer listede sırası gelen elemanın tipi bir listeyse o elemanın sırasına kadar olan elemanları olduğu gibi al
 • Tipi liste olan elemanı öz-yinelemeli bir şekilde al
 • Geri kalan elemanlar da bir liste içinde olacağı için onları da öz-yinelemeli bir şekilde al ve sonucu geri döndür.

yardımlarınız için teşekkürler

Böyle durumlarda belirli yerlerde ekrana değişkenlerinizi yazarsanız olan biteni anlamanız da kolaylaşır diye düşünüyorum:

from copy import deepcopy

def eleman_ekleyici(eleman, liste_listesi): # liste icindeki her listeye elemani ekler
  if liste_listesi == []:
    return []
  else:
    liste_listesi = deepcopy(liste_listesi)
    for i in liste_listesi: # liste listesi?
      i.append(eleman)
    print("eleman ekleyici fonksiyonunun sonucu:", liste_listesi)
    return liste_listesi
##    return [liste_listesi[0] + [eleman]] + eleman_ekleyici(eleman, liste_listesi[1:])
  

def altKumeler(liste):
  print("altKumeler fonksiyonunda özyineleme başladı:", liste)
  if liste:
    r = altKumeler(liste[:-1])
    sonuç = r + eleman_ekleyici(liste[-1], r)
    print("altKumeler fonksyonunda özyinelemeden çıkılıyor:", sonuç)
    return sonuç
  else:
    print("altKumeler fonksyonunda özyinelemeden çıkılıyor:", [[]])
    return [[]]print("\n", sorted(altKumeler(["a","b","c"])), sep = "")

1 Beğeni