Request ile bir forumda yeni konu açma yardım

arkadaşlar merhaba öncelikle yardımcı olursanız çok sevinirim kaç ay oldu şunu yapmaya çalışıyorum amacım craced io diye bir forum sitesi var orda paylaşım yapan bot yapmak ama bir türlü yapamadım login oluyorum ama post atamıyorum kod şu şekilde :

import requests
import time

# 2Captcha API anahtarınız
api_key = 'd936fa2bb8a0e5bb644fec6d56afd146'

# 2Captcha kullanarak CAPTCHA çözme işlemini tanımlayın
def captcha_coz(api_key, site_key, url):
  captcha_veri = {
    'key': api_key,
    'method': 'userrecaptcha',
    'googlekey': site_key,
    'pageurl': url,
    'json': 1,
  }
  yanit = requests.post('http://2captcha.com/in.php', data=captcha_veri)
  talep_sonuc = yanit.json()
  
  if talep_sonuc['status'] == 1:
    # CAPTCHA başarıyla gönderildi, şimdi yanıtı alın
    captcha_id = talep_sonuc['request']
    for _ in range(30): # İhtiyaca göre yeniden deneme sayısını ayarlayın
      yanit = requests.get(f'http://2captcha.com/res.php?key={api_key}&action=get&id={captcha_id}&json=1')
      sonuc = yanit.json()
      if sonuc['status'] == 1:
        return sonuc['request']
      elif sonuc['request'] == 'CAPCHA_NOT_READY':
        # CAPTCHA hala çözülüyor, bir an bekleyin ve tekrar deneyin
        time.sleep(5)
      else:
        # CAPTCHA çözme başarısız oldu
        return None

# Başlık ve metni değişkenlere ata
subject = 'tested'
message = '[hide][url]https://pastecanyon.com/rrxvqfq41m[/url][/hide]'

# Headers ve verilerinizi tanımlayın
headers = {
  'authority': 'cracked.io',
  'accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
  'accept-language': 'tr-TR,tr;q=0.9',
  'cache-control': 'max-age=0',
  'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  'origin': 'https://cracked.io',
  'referer': 'https://cracked.io/member.php?action=login',
  'sec-ch-ua': '"Chromium";v="116", "Not)A;Brand";v="24", "Google Chrome";v="116"',
  'sec-ch-ua-mobile': '?0',
  'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
  'sec-fetch-dest': 'document',
  'sec-fetch-mode': 'navigate',
  'sec-fetch-site': 'same-origin',
  'sec-fetch-user': '?1',
  'upgrade-insecure-requests': '1',
  'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36',
}

# CAPTCHA site anahtarınız ve giriş URL'sini tanımlayın
site_key = '6LfICGwdAAAAADhOg-AjpwXaOmwD7G9j-TiiT04p'
login_url = 'https://cracked.io/member.php'

# CAPTCHA'yı çözün
captcha_cevap = captcha_coz(api_key, site_key, login_url)

if captcha_cevap is not None:
  # CAPTCHA çözme başarılı oldu, giriş yapın
  print("CAPTCHA çözme Başarılı.")
  data = {
    'username': 'SnowAngel88',
    'password': '9hUlFL4p',
    'remember': 'yes',
    'action': 'do_login',
    'url': 'https://cracked.io/member.php?action=register',
    'g-recaptcha-response': captcha_cevap,
  }

  yanit = requests.post(login_url, headers=headers, data=data)

  # Giriş başarılıysa, foruma yeni bir konu gönderin
  if yanit.status_code == 200:
    print("Giriş başarılı.")
    
    # Headers ve verilerinizi tanımlayın
    headers = {
      'authority': 'cracked.io',
      'accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
      'accept-language': 'tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
      'cache-control': 'max-age=0',
      'content-type': 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary8foz2qepwozPcPNz',
      'origin': 'https://cracked.io',
      'referer': 'https://cracked.io/newthread.php?fid=34',
      'sec-ch-ua': '"Chromium";v="116", "Not)A;Brand";v="24", "Google Chrome";v="116"',
      'sec-ch-ua-mobile': '?0',
      'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      'sec-fetch-dest': 'document',
      'sec-fetch-mode': 'navigate',
      'sec-fetch-site': 'same-origin',
      'sec-fetch-user': '?1',
      'upgrade-insecure-requests': '1',
      'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36',
    }

    params = {
      'fid': '34',
      'processed': '1',
    }

    data = {
  'my_post_key': '94f1027cc2a5818fe74ade5a46718796',
  'postoptions[subscriptionmethod]': '',
  'threadprefix': '6',
  'subject': 'deneme title',
  'message': '[hide]tested massage [/hide]',
  'numpolloptions': '2',
  'submit': 'Post Thread',
  'action': 'do_newthread',
  'quoted_ids': '',
  'tid': '0'
}

    response = requests.post('https://cracked.io/newthread.php', headers=headers, params=params, data=data)

  else:
    print("Giriş başarısız.")
else:
  print("CAPTCHA çözme başarısız oldu.")

kod bu şekil nerde hatam var çözemedim

network kısmı şu şekil:
image

şunu bi değiştirip atsaydınız ya

3 Beğeni

hocam hiç dikkat etmemişim fjhjffjj