Requests proxies=x çalıştıramıyorum

import requests

request = requests.get("https://ipinfo.io/json")
print(request.json()['country'])
print(request.json()['region'])

bu kod yapısı çok güzel çalışıyor ama işin içine proxy eklemek girince hata alıyorum şu şekilde :

import requests

proxy = "https://ip:port"
request = requests.get("https://ipinfo.io/json" , proxies=proxy)
print(request.json()['country'])
print(request.json()['region'])

bu şekilde çalıştırdığımda hata alıyorum hata mesajı şu şekilde :

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\x\Desktop\py api\main.py", line 9, in <module>
  request = requests.get("https://ipinfo.io/json" , proxies=proxy)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\api.py", line 75, in get
  return request('get', url, params=params, **kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\api.py", line 61, in request
  return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\sessions.py", line 532, in request
  settings = self.merge_environment_settings(
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\sessions.py", line 710, in merge_environment_settings
  no_proxy = proxies.get('no_proxy') if proxies is not None else None
AttributeError: 'str' object has no attribute 'get'

birde set içinde deniyeyim dedim.

import requests

proxy = {"https":"https://ip:port"}
request = requests.get("https://ipinfo.io/json" , proxies=proxy)
print(request.json()['country'])
print(request.json()['region'])

lakin yine hata verdi hata mesajı şu şekilde :

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 667, in urlopen
  self._prepare_proxy(conn)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 932, in _prepare_proxy
  conn.connect()
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\urllib3\connection.py", line 317, in connect
  self._tunnel()
 File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_3.10.2544.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\http\client.py", line 924, in _tunnel
  raise OSError(f"Tunnel connection failed: {code} {message.strip()}")
OSError: Tunnel connection failed: 400 Bad Request

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\adapters.py", line 439, in send
  resp = conn.urlopen(
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 726, in urlopen
  retries = retries.increment(
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 446, in increment
  raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='ipinfo.io', port=443): Max retries exceeded with url: /json (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', OSError('Tunnel connection failed: 400 Bad Request')))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\x\Desktop\py api\main.py", line 9, in <module>
  request = requests.get("https://ipinfo.io/json" , proxies=proxy)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\api.py", line 75, in get
  return request('get', url, params=params, **kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\api.py", line 61, in request
  return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\sessions.py", line 542, in request
  resp = self.send(prep, **send_kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\sessions.py", line 655, in send
  r = adapter.send(request, **kwargs)
 File "C:\Users\x\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\requests\adapters.py", line 510, in send
  raise ProxyError(e, request=request)
requests.exceptions.ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='ipinfo.io', port=443): Max retries exceeded with url: /json (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', OSError('Tunnel connection failed: 400 Bad Request')))

proxies parametresine sözlük tipinde bir veri yazmalısınız.

Örnek:

import requests

proxy = {"http": "http://10.10.1.10:3128"}
request = requests.get("https://ipinfo.io/json", proxies=proxy)
print(request.json()['country'])
print(request.json()['region'])

bu şekildede denedim lakin en sonda yazdığım hatayı aldım sürekli deniyorum lakin bir türlü çalıştıramadım.

proxy = {"http": "http://10.10.1.10:3128",
      "https":"http://10.10.1.10:3128"}

Bu şekilde kullanmayı dene.