RSTkinter - RST dosyalarını düzenlemenizde işinize kolaylaştıracak Tkinter altyapılı bir editördür

istihza’dan kalma 2012 yılında yazmış olduğum RST dosyalarını Tkinter arayüzü ile birlikte düzenlemenize yardımcı olan basit bir program.

#-*- coding:utf-8 -*-

####################################
####################################
# Name:  RSTkinter        #
# Author: Fatih Mert Doğancan   #
# Web:  www.istihza.com     #
# Release: 17 Temmuz 2012     #
# Version: 0.0.1.4         #
####################################
####################################
# Version 0.0.1 -> Release Çıkış! #
# Thank you: umtsn, royan_367   #
####################################
# Version 0.0.1.2 -> Highlight'a  #
# hemen hemen tüm diller eklendi! #
####################################
# Version 0.0.1.3 -> Başlıklar dü- #
# zenlendi ve kaydetme butonu ça- #
# şır halde, meta eklendi     #
# Thank you: royan_367       #
####################################
# Version 0.0.1.4 -> Resim ekleme #
# seçeneği geliştirildi. Numaralı #
# liste devreye girdi.       #
# Thank you: royan_367       #
####################################


from Tkinter import *
from tkFileDialog import asksaveasfile as savefile

class RSTkinter:
  def __init__(self):
    self.pencere_load()
    self.araclar()

  def pencere_load(self):
    pencere.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    pencere.title("RSTkinter")
    #xrandr | grep * | cut -d' ' -f4
    pencere.geometry("600x400+%s+%s"%(((pencere.winfo_screenwidth() - 600) / 2),((pencere.winfo_screenheight() - 400) / 2)))

  def araclar(self):
    h1 = Button(text=u"Başlıklar",command=self.h1p)
    h1.place(rely=0.0)

    italik = Button(text=u"İ",command=self.italik_p) # *bla bla*
    italik.place(rely=0.0,relx=0.08)

    kalin = Button(text="B",command=self.kalin_p) # **bla bla**
    kalin.place(rely=0.0,relx=0.104)

    sayili_liste = Button(text=u"Liste(Numaralı)",command=self.liste_p) # 1. bla bla
    sayili_liste.place(rely=0.0,relx=0.1305)

    liste = Button(text=u"Liste", command=self.numsuz_liste_p) # * bla bla
    liste.place(rely=0.0,relx=0.265)

    link = Button(text="Link", command=self.link) # 1
    link.place(rely=0.0,relx=0.318)

    resim = Button(text="Resim",command=self.resim_p) # .. image:: istihza.png
    resim.place(rely=0.0,relx=0.364)

    hl = Button(text="Highlight",command=self.hl_p) # .. highlight:: py (n) bla bla (n) (t) py kodu..
    hl.place(rely=0.0,relx=0.427)

    note = Button(text="Not",command=self.note_p) # .. note:: bla bla
    note.place(rely=0.0,relx=0.51)

    uyari = Button(text=u"Uyarı",command=self.uyari_p) # ..warning:: bla bla
    uyari.place(rely=0.0,relx=0.555)

    meta = Button(text="Meta",command=self.meta_p)
    meta.place(rely=0.0,relx=0.6125)

    kaydet = Button(text="Kaydet",command=self.kaydet)
    kaydet.place(rely=0.0,relx=0.92)

    kaydirmay = Scrollbar(pencere)
    #kaydirmax = Scrollbar(pencere)
    self.metin = Text(font="Helvetica 15 bold",yscrollcommand=kaydirmay.set)  # degisiklik

    self.metin.config(width = 51, height = 13)

    kaydirmay.place(relx=0.975,rely=0.0615,height=377)
    #kaydirmax.place(relx=0.0,rely=0.9)

    self.metin.place(rely=0.06,width=585,height=380)  # degisiklik

    #kaydirmax.config(command=self.metin.xview)
    kaydirmay.config(command=self.metin.yview)


  def kaydet(self):
    self.dosya_ayar = options = {}
    options['defaultextension'] = ''
    options['filetypes'] = [(u'Tüm dosyalar', '.*'), (u'RST belgeleri', '.rst'),("Text belgeleri",".txt")]
    options['initialdir'] = 'C:\\'
    options['initialfile'] = 'RSTkinter.rst'
    options['title'] = 'RSTkinter - Mevcut Çalışmanı Kaydet'
    cikis = savefile(mode="w",**self.dosya_ayar)
    #toctree ayarları eklenecek!
    cikis.write("..\n\tBu dosya RSTkinter 0.0.1.3 ile oluşturulmuştur.\n\tBenzer programlar için www.istihza.com adresini ziyaret ediniz!\n\n.. toctree::\n\t:maxdepth: 2\n\n%s"%str(self.metin.get(0.0,END)))
    cikis.close  def link(self):
    link = Toplevel()
    link.title("RSTkinter - Link")
    link.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    link.geometry("200x140")

    linK = Label(link,text="Link: ")
    linK.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.linKk = Entry(link)  # degisiklik
    self.linKk.place(relx=0.15,rely=0.0075,width=165)  # degisiklik

    linK_isim = Label(link,text=u"Linkin görünen adı: ")
    linK_isim.place(relx=0.0,rely=0.15)

    self.linK_Isim = Entry(link)  # degisiklik
    self.linK_Isim.place(relx=0.48,rely=0.16,width=100)  # degisiklik

    link_yap = Button(link,text="Ekle",command=self.link_yap)
    link_yap.place(relx=0.42,rely=0.35)

  def link_yap(self):
    link_isim_al = self.linK_Isim.get()  # degisiklik
    link_adres_al = self.linKk.get()  # degisiklik

    if link_adres_al[:7] == "http://":
      link_son = "`%s <%s>`_"%(link_isim_al,link_adres_al)
    elif link_adres_al[7:10] == "www":
      link_son = "`%s <http://%s>`_"%(link_isim_al,link_adres_al)
    else:
      link_son = "`%s <http://www.%s>`_"%(link_isim_al,link_adres_al)

    return self.metin.insert(END,link_son)    # degisiklik

  ######################

  def resim_p(self):
    resim = Toplevel()
    resim.title("RSTkinter - Resim")
    resim.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    resim.geometry("200x140")

    resim_l = Label(resim,text=u"Resim adı: ")
    resim_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.resim_a = Entry(resim)
    self.resim_a.place(relx=0.3,rely=0.0)

    self.resim_d = StringVar(resim)
    self.resim_d.set(u"Uzantı Seçin!")

    resim_u = OptionMenu(resim,self.resim_d,"JPG","PNG",u"GİF","BMP",u"Tüm uzantılar")
    resim_u.place(relx=0.0,rely=0.15)

    resim_ekle = Button(resim,text=u"Ekle",command=self.resmi_ekle)
    resim_ekle.place(relx=0.7,rely=0.165,width=50)

    self.resimIAd = IntVar()
    self.resimIAd.set(0)

    resimIA = Checkbutton(resim,text=u"İnce ayarlar",variable=self.resimIAd)
    resimIA.place(relx=0.0,rely=0.34)

    resimHL = Label(resim,text=u"Yükseklik:")
    resimHL.place(relx=0.0,rely=0.48)

    self.resimHE= Entry(resim)
    self.resimHE.place(rely=0.48,relx=0.3,width=25)

    resimWL = Label(resim,text=u"Genişlik:")
    resimWL.place(relx=0.43,rely=0.48)

    self.resimWE = Entry(resim)
    self.resimWE.place(rely=0.48,relx=0.65,width=25)

    resimSL = Label(resim,text=u"Boyut:")
    resimSL.place(relx=0.0,rely=0.65)

    self.resimSE = Entry(resim)
    self.resimSE.place(rely=0.65,relx=0.23,width=25)

    resimAL = Label(resim,text=u"Açıklama: ")
    resimAL.place(rely=0.85,relx=0.0)

    self.resimAE = Entry(resim)
    self.resimAE.place(rely=0.85,relx=0.25)

    self.resimAld = StringVar()
    self.resimAld.set("Hiza seçin")

    self.hizalamalar = {
        u"Sağa":"right",
        "Sola":"left",
        "Ortala":"center",
        u"Olduğu gibi bırak":""
    }
    resimAlO = apply(OptionMenu,(resim,self.resimAld)+tuple(self.hizalamalar))
    resimAlO.place(rely=0.61,relx=0.5)

  def resmi_ekle(self):
    resim_adini_al = self.resim_a.get()
    resim_uzantisini_al = self.resim_d.get()
    ince_ayarlar = []
    if self.resimIAd.get() == 0:
      if resim_uzantisini_al == u"Uzantı Seçin!":
        import tkMessageBox
        tkMessageBox.showwarning(u"RSTkinter - Resim Hata",u"Lütfen bir uzantı seçiniz!")
        del tkMessageBox
      if resim_uzantisini_al == u"Tüm uzantılar":
        son_resim_ekle = "\n .. image:: %s.*"%resim_adini_al
      else:
        son_resim_ekle = "\n .. image:: %s.%s"%(resim_adini_al,resim_uzantisini_al.lower())

        return self.metin.insert(END,son_resim_ekle)
    else:
      # AHH BURASI ÇOK YOĞUN KISA YOLU VARSA KOD KALABALIĞINDAN KURTULSUN PROGRAM ;)
      if self.resimHE.get() != "" and self.resimWE.get() != "" and self.resimSE.get() != "" and self.resimAE.get() != "" and self.resimAld.get() != "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimHE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimWE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s\n"%self.resimHE.get())
      elif self.resimWE.get() == "" and self.resimHE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimSE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimSE.get() == "" and self.resimWE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimSE.get() == "" and self.resimWE.get() == "" and self.resimHE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimAE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "" and self.resimWE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "" and self.resimWE.get() == "" and self.resimHE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:align: %s"%self.hizalamalar[self.resimAld.get()])
      elif self.resimAld.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
      elif self.resimAld.get() == "" and self.resimAE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
      elif self.resimAld.get() == "" and self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
      elif self.resimAld.get() == "" and self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "" and self.resimHE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
      elif self.resimAld.get() == "" and self.resimAE.get() == "" and self.resimSE.get() == "" and self.resimHE.get() == "" and self.resimWE.get() == "":
        ince_ayarlar.insert(0,"")
      elif self.resimAld.get() == u"Olduğu gibi bırak":
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:height: %s"%self.resimHE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:width: %s"%self.resimWE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:scale: %s %%"%self.resimSE.get())
        ince_ayarlar.insert(0,"\n\t:alt: %s"%self.resimAE.get())
      else:
        import tkMessageBox
        tkMessageBox.showwarning(u"RSTkinter - Resim Hata",u"Tekrar kontrol edin!")
        del tkMessageBox

      if resim_uzantisini_al == u"Tüm uzantılar":
        son_resim_ekle = "\n .. image:: %s.*"%resim_adini_al
      else:
        son_resim_ekle = "\n .. image:: %s.%s"%(resim_adini_al,resim_uzantisini_al.lower())

      ince_ayar_son = [i for i in ince_ayarlar]

      self.metin.insert(END, son_resim_ekle)

      for karDiz in ince_ayar_son:
        self.metin.insert(END, karDiz)

  ######################

  def italik_p(self):
    italik = Toplevel()
    italik.title("RSTkinter - İtalik")
    italik.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    italik.geometry("200x140")

    italik_l = Label(italik,text=u"İtalik olacak yazı: ")
    italik_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.italik_a = Entry(italik)
    self.italik_a.place(relx=0.3,rely=0.0)

    italik_b = Button(italik,text=u"Ekle",command=self.italik_yap)
    italik_b.place(relx=0.0,rely=0.2)

  def italik_yap(self):
    return self.metin.insert(END," *%s* "%self.italik_a.get())

  ######################

  def kalin_p(self):
    kalin = Toplevel()
    kalin.title("RSTkinter - Kalın")
    kalin.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    kalin.geometry("200x140")

    kalin_l = Label(kalin,text=u"Kalın olacak yazı: ")
    kalin_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.kalin_a = Entry(kalin)
    self.kalin_a.place(relx=0.3,rely=0.0)

    kalin_b = Button(kalin,text=u"Ekle",command=self.kalin_yap)
    kalin_b.place(relx=0.0,rely=0.2)

  def kalin_yap(self):
    return self.metin.insert(END," **%s** "%self.kalin_a.get())


  ######################

  def note_p(self):
    note = Toplevel()
    note.title("RSTkinter - Not")
    note.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    note.geometry("200x140")

    note_l = Label(note,text=u"Notu yazın: ")
    note_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.note_a = Text(note)
    self.note_a.place(relx=0.3,rely=0.0,width=130)

    note_b = Button(note,text=u"Ekle",command=self.note_yap)
    note_b.place(relx=0.0,rely=0.2)

  def note_yap(self):
    return self.metin.insert(END,"\n .. note:: %s "%self.note_a.get(1.0,END))

  ######################

  def uyari_p(self):
    uyari = Toplevel()
    uyari.title("RSTkinter - Not")
    uyari.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    uyari.geometry("200x140")

    uyari_l = Label(uyari,text=u"Uyarı yazın: ")
    uyari_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.uyari_a = Text(uyari)
    self.uyari_a.place(relx=0.3,rely=0.0,width=130)

    uyari_b = Button(uyari,text=u"Ekle",command=self.uyari_yap)
    uyari_b.place(relx=0.0,rely=0.2)

  def uyari_yap(self):
    return self.metin.insert(END,"\n ..warning:: %s "%self.uyari_a.get(1.0,END))

  ######################

  def hl_p(self):
    HL = Toplevel()
    HL.title("RSTkinter - Highlight")
    HL.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    HL.geometry("250x300")    self.HL_d = StringVar(HL)
    self.HL_d.set(u"Dil Seçin!")

    self.diller = {
			"ABAP":"abap",
			"ANTLR":"antlr",
			"ActionScript":"as",
			"ActionScript 3":"as3",
			"ApacheConf":"apacheconf",
			"AppleScript":"applescript",
			"Asymptote":"asy",
			"BBCode":"bbcode",
			"Bash":"bash",
			"Batchfile":"bat",
			"Befunge":"befunge",
			"Boo":"boo",
			"Brainfuck":"brainfuck",
			"C":"c",
			"C#":"csharp",
      "C++":"cpp",
      "CMake":"cmake",
			"CSS":"css",
			"Cheetah":"cheetah",
			"Clojure":"clojure",
			"Cython":"cython",
			"D":"d",
			"Delphi":"delphi",
			"Diff":"diff",
			"Django/Jinja":"django",
			"Dylan":"dylan",
			"ERB":"erb",
			"Erlang":"erlang",
			"Evoque":"evoque",
			"Fortran":"fortran",
			"GAS":"gas",
			"GLSL":"glsl",
			"Genshi":"genshi",
			"Gherkin":"Cucumber",
			"Go":"go",
			"Groff":"groff",
			"HTML":"html",
			"Haskell":"haskell",
			"INI":"ini",
			"IRC logs":"irc",
			"Io":"io",
			"Java":"java",
			"Java Server Page":"jsp",
			"JavaScript":"js",
			"LLVM":"llvm",
			"Logtalk":"logtalk",
			"Lua":"lua",
			"MOOCode":"moocode",
			"MXML":"mxml",
			"Makefile":"make",
			"Mako":"mako",
			"Matlab":"matlab",
			"MiniD":"minid",
			"Modelica":"modelica",
			"MoinMoin/Trac Wiki":"trac-wiki",
			"MuPAD":"mupad",
			"MySQL":"mysql",
			"Myghty":"myghty",
			"NASM":"nasm",
			"Newspeak":"newspeak",
			"NumPy":"numpy",
			"OCaml":"ocaml",
			"Objective-C":"objective-c",
			"Ooc":"ooc",
			"PHP":"php",
			"POVRay":"pov",
			"Perl":"perl",
			"Prolog":"prolog",
			"Python":"python",
			"Python 3":"python3",
			"Python console":"pycon",
			"REBOL":"rebol",
			"RHTML":"rhtml",
			"Ragel":"ragel",
			"Raw token":"raw",
			"Redcode":"redcode",
			"Ruby":"rb",
			"Ruby Console":"rbcon",
			"S":"splus",
			"SQL":"sql",
			"Scala":"scala",
			"Scheme":"scheme",
			"Smalltalk":"smalltalk",
			"Smarty":"smarty",
			"SquidConf":"squidconf",
			"Tcl":"tcl",
			"Tcsh":"tcsh",
			"TeX":"tex",
			"Text":"text",
			"VB.net":"vb.net",
			"Vala":"vala",
			"VimL":"viml",
			"XML":"xml",
			"XSLT":"xslt",
			"YAML":"yaml",
			"reStructuredText":"rst",
			"SQLite3":"sqlite3"
    }

    HL_u = apply(OptionMenu,(HL,self.HL_d)+tuple(self.diller))
    HL_u.place(relx=0.0,rely=0.0)

    HL_l = Label(HL,text=u"Açıklamanızı yazın: ")
    HL_l.place(relx=0.0,rely=0.15)

    self.HL_a = Text(HL)
    self.HL_a.place(relx=0.05,rely=0.25,width=220,height=45)

    HL_l2 = Label(HL,text=u"Kodunuzu yazın: ")
    HL_l2.place(relx=0.0,rely=0.40)

    self.HL_k = Text(HL)
    self.HL_k.place(relx=0.05,rely=0.50,width=220,height=145)

    HL_b = Button(HL,text=u"Ekle",command=self.hl_yap)
    HL_b.place(relx=0.6,rely=0.01)


  def hl_yap(self):
    #return self.metin.insert(END,"\n ..highlight:: %s "%(self.HL_a.get(1.0,END)))
    hl_aciklama_cek = self.HL_a.get(1.0,END)
    hl_kod_cek = self.HL_k.get(1.0,END)
    hl_sonuc = "\n ..highlight:: %s\n%s\n \t%s"%(self.diller[self.HL_d.get()],hl_aciklama_cek,hl_kod_cek)
    return self.metin.insert(END,hl_sonuc)

  ######################


  def numsuz_liste_p(self):
    nsz_list = Toplevel()
    nsz_list.title("RSTkinter - Liste")
    nsz_list.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    nsz_list.geometry("200x140")

    nsz_list_l = Label(nsz_list,text=u"Listenin eleman sayısı: ")
    nsz_list_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.nsz_list_a = Entry(nsz_list)
    self.nsz_list_a.place(relx=0.01,rely=0.20)

    nsz_list_b = Button(nsz_list,text=u"Ekle",command=self.numsuz_liste_yap)
    nsz_list_b.place(relx=0.7,rely=0.17)

  def numsuz_liste_yap(self):
    numsuz_liste_sayisi = self.nsz_list_a.get()
    try:
      numsuz_liste_sonuc = " * BURAYA_YAZ!\n"*int(numsuz_liste_sayisi)
    except ValueError:
      print u"Sadece sayı girin!!"
    except:
      print u"Sadece sayı girin!"

    return self.metin.insert(END,numsuz_liste_sonuc)

  ######################

  def liste_p(self):
    liste_ = Toplevel()
    liste_.title("RSTkinter - Liste No")
    liste_.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    liste_.geometry("200x140")

    liste_l = Label(liste_,text=u"Liste sayısı:")
    liste_l.place(relx=0.0,rely=0.0)

    self.liste_a = Entry(liste_)
    self.liste_a.place(relx=0.01,rely=0.20)

    liste_b = Button(liste_,text=u"Ekle",command=self.liste_yap)
    liste_b.place(relx=0.7,rely=0.17)


  def liste_yap(self):
    return self.metin.insert(END, "#. BURAYA_YAZ!\n"*int(self.liste_a.get()))

  #############

  def h1p(self):
    h1pp = Toplevel()
    h1pp.title("RSTkinter - Başlıklar")
    h1pp.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    h1pp.geometry("200x33")

    self.h1p_d = StringVar(h1pp)
    self.h1p_d.set(u"Başlık")

    self.h1k = Entry(h1pp)
    self.h1k.place(relx=0.38,rely=0.03,width=80)

    hhk = ["H1","H2","H3","H4","H5","H6","H7"]

    h1p_u = apply(OptionMenu,(h1pp,self.h1p_d)+tuple(hhk))
    h1p_u.place(relx=0.001,rely=0.0)

    h1e = Button(h1pp,text=u"Ekle",command=self.h1y)
    h1e.place(relx=0.8,rely=0.03)

  def h1y(self):
    if self.h1p_d.get() == "H1":
      return self.metin.insert(END,"\n"+"*"*len(self.h1k.get())+"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"*"*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H2":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"*"*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H3":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"="*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H4":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"-"*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H5":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"."*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H6":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"~"*len(self.h1k.get())+"\n")
    elif self.h1p_d.get() == "H7":
      return self.metin.insert(END,"\n"+self.h1k.get()+"\n"+"`"*len(self.h1k.get())+"\n")
    else:
      import tkMessageBox
      tkMessageBox.showwarning(u"RSTkinter - Başlık Hata",u"Lütfen bir başlık seçiniz!")
      del tkMessageBox

  #############

  def meta_p(self):
    metap = Toplevel()
    metap.title("RSTkinter - Meta")
    metap.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    metap.geometry("182x100")

    decripL = Label(metap,text=u"Açıklama:")
    decripL.place(relx=0.0,rely=0.01)

    self.decripE = Entry(metap)
    self.decripE.place(rely=0.01,relx=0.3)

    keywL = Label(metap,text=u"Tags:")
    keywL.place(rely=0.22,relx=0.0)

    self.keywE = Entry(metap)
    self.keywE.place(rely=0.22,relx=0.3)

    metap_e = Button(metap,text="Ekle",command=self.meta_y)
    metap_e.place(relx=0.8,rely=0.45)

  def meta_y(self):
    return self.metin.insert(0.0,"\n.. meta::\n\t:description: %s\n\t:keywords: %s\n"%(self.decripE.get(),self.keywE.get()))

pencere = Tk()
rst = RSTkinter()

mainloop()

Github’da da var da yeni başlayan arkadaşlar incelemeli diye düşündüğümden dolayı paylaşma gereği duyuyorum.

3 Beğeni

Ellerine sağlık, ayrıca foruma hoş geldin! :slight_smile:
Bir de böyle uzun kodları paylaşırken her satırın başına dört boşluk karakteri koymak yerine çentik(`) karakterlerini kullanmak büyük kolaylık sağlar, ayrıca böylece kod renklendirmesi de olur. Daha fazla bilgi için şu konuyu incelemenizi tavsiye ederim: Gönderilerdeki kod görünümü hakkında

İyi çalışmalar.