Sayfa tasarımı hakkında

kodlarını hazırladığım chatbot için kivy’de resimde gösterilen yerleştirmeyi yapamadım. kivy’ye hakim değil. kullandığım kivy kodları oradan buradan aldıklarım. 800 satırlık bölümü python’da hazırladım.
Aşağıdaki kodu bu hale nasıl dönüştürebilirm?
kivy için 2

3 tane box oluştur ve onları bir başka box a al box a spacing ver ardından her box un içine(hepsini kapsayan box hariç) size hint y değerlerini gir ve en üstteki box a resimleri ve Label i ekledikten sonra hepsini ayrı ayrı size hint x vermelisin. 2.box da sadece text input eklemen yeterli 3.de de text input ve Button u ekle ardından da onlara size hint x değeri vererek istediğin boyuta getir. Son olarak 3 box a da istediğin spacing i ver.

from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.image import Image
from kivy.metrics import *
from kivy.uix.label import Label

class sa(BoxLayout):
	def __init__(self,**kwargs):
		super().__init__(**kwargs)
		
		ana = BoxLayout(orientation="vertical",spacing=dp(10))
		self.add_widget(ana)
		
		bl1 = BoxLayout(spacing=dp(10),size_hint_y=.1)
		ana.add_widget(bl1)
		bl2  = BoxLayout(size_hint_y=.8)
		ana.add_widget(bl2)
		bl3 = BoxLayout(size_hint_y=.1,spacing=dp(10))
		ana.add_widget(bl3)
		
		b = Image(size_hint_x=.1)
		bl1.add_widget(b)
		
		b2 = Label(size_hint_x=.6)
		bl1.add_widget(b2)
		
		b3 = Image(size_hint_x=.1)
		bl1.add_widget(b3)
		
		b4 = Image(size_hint_x=.1)
		bl1.add_widget(b4)
		
		b8 = Image(size_hint_x=.1)
		bl1.add_widget(b8)
		
		b5 = TextInput()
		bl2.add_widget(b5)
		
		b6 = TextInput(size_hint_x=.7)
		bl3.add_widget(b6)
		
		b7 = Button(size_hint_x=.3)
		bl3.add_widget(b7)
		
class app(App):
	def build(self):
		return sa()
		
if __name__ == "__main__":
	app = app()
	app.run()