Seaborn Heatmap Matrisinde Matris kareleri nasıl genişletilir?

image

Seaborn heatmap matrisinde, çok fazla girdi kullandığım için, oranları göremiyorum ve kareler de çok küçük. Bunu hangi parametre ile düzeltebilirim, daha geniş ve büyük bir görüntü elde edebilirim?

fonksiyon:

sb.heatmap(correl, annot=True, fmt=".2f", cmap="RdBu_r", linewidths=1)

figure_size = (14, 7)  # birimi inç
fig, ax = plt.subplots(figsize=figure_size)
sns.heatmap(..., ax=ax)

şeklinde yapablirsiniz belki figürün boyutunu ayarlayarak

1 Beğeni

Çözüm konusunda gittikçe markalaşıyorsunuz hocam.