Selenium hata : AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'kill'

Merhaba, selenium kütüphanesini kullanarak bir hesap oluşturucu yazdım başlat butonuna normal olarak 1 kez tıkladığımda oluşturucu() bölümünü çalıştırıyor ve sıkıntısız işlem görüyor ama butona 2-3 defa tıklayarak oluşturucu() bölümünü çalıştırdığımda aşağıdaki hatayı ekrana basıyor bir kaç araştırma yaptım ama bir sonuca çıkamadım yardımcı olursanız sevinirim.

HATA

Exception in thread Thread-2:
Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/user/Desktop/Python/Account creator/test.py", line 52, in run
  driver.get('https://tr.metin2.gameforge.com/landing/partner')
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py", line 333, in get
  self.execute(Command.GET, {'url': url})
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py", line 321, in execute
  self.error_handler.check_response(response)
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\errorhandler.py", line 242, in check_response
  raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.TimeoutException: Message: Timeout loading page after 15000ms


During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
  self.run()
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py", line 870, in run
  self._target(*self._args, **self._kwargs)
 File "C:/Users/user/Desktop/Python/Account creator/test.py", line 66, in olusturucu
  Thread(target=browser().proxy_change()).start()
 File "C:/Users/user/Desktop/Python/Account creator/test.py", line 44, in proxy_change
  self.run()
 File "C:/Users/user/Desktop/Python/Account creator/test.py", line 56, in run
  driver.quit()
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\selenium\webdriver\firefox\webdriver.py", line 209, in quit
  self.service.stop()
 File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\selenium\webdriver\common\service.py", line 166, in stop
  self.process.kill()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'kill'

KODLAR

import string
import random
import os
from threading import Thread
from tkinter import*
from threading import Thread
from PIL import Image, ImageTk, ImageOps
import time
from selenium import webdriver
page_load_time = 15
import pyperclipdef id_generator(args,size):
  if args == "eposta":
    return ''.join(random.choice(string.ascii_lowercase) for _ in range(size))
  if args == "şifre":
    return ''.join(random.choice(string.ascii_lowercase + string.digits + string.ascii_uppercase) for _ in range(size))


opts = webdriver.FirefoxOptions()
satır = -1
i = 1
bitis = False
class browser():
  def proxy_change(self):
    global satır, i, https_proxy, driver, bitis
    satır += 1
    i = 1
    try:
      with open("Proxyler.txt", "r") as h:
        Line = h.readlines()
        h.close()

      https_proxy = Line[satır].strip()
    except:
      bitis = True
    else:
      webdriver.DesiredCapabilities.FIREFOX['proxy'] = {
        "sslProxy": https_proxy,
        "proxyType": "MANUAL"
      }
      self.run()

  def run(self):
    global driver
    try:
      driver = webdriver.Firefox(options=opts,
                    executable_path=r'C:\Users\user\Desktop\geckodriver.exe')
      driver.set_page_load_timeout(page_load_time)
      driver.get('https://tr.metin2.gameforge.com/landing/partner')
      btn = driver.find_element_by_id('registerBtn').click()
    except:
      print(str(https_proxy) + " <- ip adresi çok yavaş tekrarlanıyor")
      driver.quit()
      self.proxy_change()


def olusturucu():
  global i, driver, satır,https_proxy,bitis,baslat_resim,toplam_hesap
  satır = -1
  i = 1
  bitis = False
  toplam_hesap = 0
  Thread(target=browser().proxy_change()).start()
  while True:
    try:
      if bitis == False:
        if i <= 5:
          email = id_generator("eposta",14)
          sifre = id_generator("şifre",12)

          textbox_1 = driver.find_element_by_id('regEmail').get_property('value')
          textbox_2 = driver.find_element_by_id('regPassword').get_property('value')

          if (len(textbox_1) > 0 or len(textbox_2) > 0):
            driver.find_element_by_id('regEmail').clear()
            driver.find_element_by_id('regPassword').clear()

          else:
            print("Kullanılan ip -> " + str(https_proxy))
            driver.find_element_by_id('regEmail').send_keys(email + '@gmail.com')
            driver.find_element_by_id('regPassword').send_keys(sifre)
            driver.find_element_by_xpath('/html/body/div[2]/div/div[2]/form/div[2]/button').click()
            if driver.current_url.__contains__("download"):
              try:
                i = 1
                toplam_hesap +=1
                print("email:" + email + " sifre: " + sifre)
                with open('Hesaplar.txt', 'a') as f:
                  f.write('\n' + 'email: ' + email + ' sifre: ' + sifre)
                  f.close()
                driver.get('https://tr.metin2.gameforge.com/landing/partner')
                btn = driver.find_element_by_id('registerBtn').click()
                continue
              except:
                driver.quit()
                browser().run()
                continue
            else:
              print("Oluşturma " + str(i) + ' başarısız')
              i += 1
              continue
        else:
          driver.quit()
          print(str(https_proxy) + " <- bloklu adres degiştiriliyor")
          browser().proxy_change()
          continue
      else:
        print("Proxy adresleri bitti!")
        break
    except:
      driver.quit()
      print("Debug: bir hata meydana geldi")
      print("Debug: ip degiştiriliyor")
      browser().proxy_change()
      continueif __name__ == '__main__':
  gui = Tk()
  gui.geometry("300x100")
  frame = LabelFrame(gui,text="Hesap oluşturucu",padx=55,pady=25)
  btnn = Button(frame,text="Başlat",command=lambda : Thread(target=olusturucu).start())
  btnn.pack()
  frame.pack(side=TOP)
  gui.mainloop()

selenium.common.exceptions.TimeoutException: Message: Timeout loading page after 15000ms

Burada zaman aşımına uğradığını görüyoruz.

AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘kill’

Ve sanırım bu,önceki hata yüzünden.

butona tikladiginizda butonun atributlarindan biri degistiriliyor ola bilir(javascript ile).ona bir bakin isterseniz.