Selenium ile site botu yazarken site açılıyor fakat kullanıcı adı şifre giremiyorum help

internet sitesi üzerinden bilgi girmesini istiyorum fakat hatayla karşılaşıyorum kodum şu şekilde:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.by import By

driver = webdriver.Chrome()
url = “Maç Biletleri, Konser Biletleri, Tiyatro Biletleri | Passo
driver.get(url)

e_posta = driver.find_element(By.XPATH,’/html/body/app-root/app-layout/app-login/section/div/div/div/div/div[2]/div/div/div[1]/div/quick-form/div/quick-input[1]/label’)
parola = driver.find_element(By.XPATH,’/html/body/app-root/app-layout/app-login/section/div/div/div/div/div[2]/div/div/div[1]/div/quick-form/div/quick-input[2]/input’)

e_posta.send_keys(“xxxx”)
parola.send_keys(“xxxxx”)

buton = driver.find_element_by_xpath("/html/body/app-root/app-layout/app-login/section/div/div/div/div/div[2]/div/div/div[1]/div/quick-form/div/div[2]/button[2]/span")

buton.click()


HATA KODU :
raceback (most recent call last):
File “C:\Users\Batuhan\Desktop\KodlamaEgzersizleri\bot.py”, line 11, in
e_posta = driver.find_element(By.XPATH,’/html/body/app-root/app-layout/app-login/section/div/div/div/div/div[2]/div/div/div[1]/div/quick-form/div/quick-input[1]/label’)
File “C:\Users\Batuhan\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py”, line 855, in find_element
return self.execute(Command.FIND_ELEMENT, {
File “C:\Users\Batuhan\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py”, line 428, in execute
self.error_handler.check_response(response)
File “C:\Users\Batuhan\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\errorhandler.py”, line 243, in check_response
raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.NoSuchElementException: Message: no such element: Unable to locate element: {“method”:“xpath”,“selector”:"/html/body/app-root/app-layout/app-login/section/div/div/div/div/div[2]/div/div/div[1]/div/quick-form/div/quick-input[1]/label"}
(Session info: chrome=105.0.5195.127)
Stacktrace:
Backtrace:
Ordinal0 [0x0099DF13+2219795]
Ordinal0 [0x00932841+1779777]
Ordinal0 [0x0084423D+803389]
Ordinal0 [0x00873025+995365]
Ordinal0 [0x008731EB+995819]
Ordinal0 [0x008A0F52+1183570]
Ordinal0 [0x0088E844+1108036]
Ordinal0 [0x0089F192+1175954]
Ordinal0 [0x0088E616+1107478]
Ordinal0 [0x00867F89+950153]
Ordinal0 [0x00868F56+954198]
GetHandleVerifier [0x00C92CB2+3040210]
GetHandleVerifier [0x00C82BB4+2974420]
GetHandleVerifier [0x00A36A0A+565546]
GetHandleVerifier [0x00A35680+560544]
Ordinal0 [0x00939A5C+1808988]
Ordinal0 [0x0093E3A8+1827752]
Ordinal0 [0x0093E495+1827989]
Ordinal0 [0x009480A4+1867940]
BaseThreadInitThunk [0x760DFA29+25]
RtlGetAppContainerNamedObjectPath [0x77A87A9E+286]
RtlGetAppContainerNamedObjectPath [0x77A87A6E+238]

Process finished with exit code 1

sayfa tam olarak yüklenmeden inputbox bulmaya çalışıyor o yüzden böyle oluyor. time kütüphanesini import edip driver.get(url) altına time.sleep(5) yazarsan düzelecektir. internet hızına göre 5 sayısını artırabilirsin.

Çok teşekkür ederim acemi sayılırım biraz söylediğiniz gibi yaptım oldu :laughing: