Seleniumda select child seçimi

Arkadaşlar merhaba,

Aşağıda html kodlarını paylaştığım seçim tablosunda python seleniumda yazdığım kodların hiçbiri çalışmadı. Sizin aşağıdaki kodlara göre bildiğiniz çalışan bir kod var mı? örneğ,n number:6yı seçelim.

Kodları görebilir miyiz?

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.select import Select
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

email= input("Email adresini giriniz: ")
password = input("Şifreyi giriniz: ")

class mainpage():
def init(self,email,password):
self.driver = webdriver.Chrome()
self.email = email
self.password = password
def signin(self):
self.driver.get(“https://xxxxxxx.com.tr/”)
self.driver.maximize_window()
emailinput = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div[2]/div[2]/div[5]/form/div/div[2]/input")
passwordinput = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div[2]/div[2]/div[5]/form/div/div[4]/div[2]/input")
emailinput.send_keys(self.email)
passwordinput.send_keys(self.password)
passwordinput.send_keys(Keys.ENTER)
time.sleep(1)
def report(self):
self.driver.get(“https://xxxxxxxx”)
yeni_rapor = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[3]/div[2]/div[1]/div[1]/div[2]/a/div[1]")
yeni_rapor.click()
User_report = Select(self.driver.find_element(By.TAG_NAME, “select”)).select_by_value(‘number:639003’)
Report_name = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[3]/div[2]/div[1]/div[5]/div[1]/div[2]/div[2]/div[1]/div[2]/input")
Report_name.send_keys(“KesintiRaporu”)
User_report = Select(self.driver.find_element(By.TAG_NAME, “select”)).select_by_value(‘number:6’)
Buttun_down = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[3]/div[2]/div[1]/div[5]/div[1]/div[2]/div[2]/div[3]/div[2]/div[1]")
Buttun_down.click()
Report_in = self.driver.find_element_by_xpath("//[@id=‘cbSelectedTableList’]/option")
Report_in.click()
Report_all_choose = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[3]/div[2]/div[1]/div[5]/div[1]/div[4]/div/div/div[1]/div[2]/div")
Report_all_choose.click()
Filter_and = self.driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[3]/div[2]/div[1]/div[5]/div[3]/div/div[4]/div/div/div/div[1]/div[2]/div[4]/select/option[2]")
Filter_and.click()
Filter_condition_add = self.driver.find_element_by_xpath("//
[@id=‘addCond-0’]")
Filter_condition_add.click()
OMS = mainpage(email,password)
OMS.signin()
OMS.report()

bu kısımda hata alıyorum çünkü şöyle ilerliyor. bir liste butonu var orada seçim yapmasını istiyorum. ancak number:6 value değerli seçeneği seçtiremiyorum.

Hata çıktısını görebilir miyiz?

Cannot locate option with value: number:6

Yardımcı olacak biri var mı?

bu kısmı çalıştırdığınız sayfada “select” tagli birden fazla element mi var acaba? varsa ilk bulduğu elementte “number6” değerini arayıp bulamıyor olabilir.