Serilerde Split(",") kullanımı

Merhaba aşağıdaki yazdığım kodda veritabanından çekilen veri virgül(,) ile ayrılı olduğu için

'Series' object has no attribute 'split'

hatası alıyorum. split(",") metodu yerleştirmeye çalıştım ama nereye koysam olmadı split metodu çalışmaz diyor.

cursor.execute("select * from Aktarmasiz_Hatlar")
veriler = cursor.fetchall()


def AraDuraklar(OriginDestination,HatDuraklari):
  OriginDestination = OriginDestination.split(",")
  HatDuraklari = HatDuraklari.split(",")
  for x in range(int(OriginDestination[0]),
          int(OriginDestination[1]) + 1):
    if int(x) in map(int,HatDuraklari):
      print("AraDuraklar {}".format(x))

veritabani.commit()

AraDuraklar(OriginDestination, HatDuraklari)

merhaba kodun tamamını atar mısınız. yani çalıştırdığımızda biz de sizin aldığınız hatayı alabilelim.

MWE

1 Beğeni
import sqlite3veritabani = sqlite3.connect("veritabanim.db")
cursor = veritabani.cursor()

cursor.execute("create table if not exists Aktarmasiz_Hatlar (Hat, OriginDestination, HatDuraklari)")

import pandas as pd

veri = pd.read_csv("sondeneme.csv")
df = pd.DataFrame(veri)

Hat = df['Hat']
OriginDestination = df['OriginDestination']
HatDuraklari = df['HatDuraklari']

k = len(veri)

for index in range(0,k):
  cursor.execute("insert into Aktarmasiz_Hatlar values(?, ?, ?)",
          (Hat[index], OriginDestination[index], HatDuraklari[index]) )
  veritabani.commit()cursor.execute("select * from Aktarmasiz_Hatlar")
veriler = cursor.fetchall()


def AraDuraklar(OriginDestination,HatDuraklari):
  OriginDestination = OriginDestination.split(",")
  HatDuraklari = HatDuraklari.split(",")
  for x in range(int(OriginDestination[0]),
          int(OriginDestination[1]) + 1):
    if int(x) in map(int,HatDuraklari):
      print("AraDuraklar {}".format(x))

veritabani.commit()

AraDuraklar(OriginDestination, HatDuraklari)

https://s2.dosya.tc/server14/jcvfoa/sondeneme.csv.html

csv dosyamıda linkledim

OriginDestination.str.split kullanabilirsiniz
pandas.Series.str.split — pandas 1.2.1 documentation
pandas.Series.str — pandas 1.2.1 documentation

Ama bu seferde şu hatayı alıyorum.

Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\Asus\Desktop\Tez\python\atamayeni.py", line 102, in <module>
  AraDuraklar(OriginDestination, HatDuraklari)

 File "C:\Users\Asus\Desktop\Tez\python\atamayeni.py", line 95, in AraDuraklar
  for x in range(int(OriginDestination[0]),

TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'list'

Doğrudur. OriginDestinationın yapısına bir bakın isterseniz (bir debugging sistemi ile veya print ile), yapmak istediğinizi koda dökmenize yardımı dokunabilir