Ses Ayarı Kontrol Asistanı

Asistan Sürüm 2 yi gördükten sonra aa bende zamanında böyle birşey yapmıştım dedim
program şu şekilde çalışıyor Program arkada istediğiniz kadar açık kalabilir çalıştırmak için "-"eksi tuşuna basın ondan sonra sağda Talk mesajını gördükten sonra bir sayı(ingilizce) yükseltmek için “incrase” düşürmek için "decrase"deyin

import speech_recognition as sr
import winv
import keyboard
from win10toast import ToastNotifier as toast
pop_up = toast()

r = sr.Recognizer()
while True:
  while keyboard.is_pressed('-'):

    with sr.Microphone() as source:      r.adjust_for_ambient_noise(source)
      pop_up.show_toast("Talk",\
      "------------ ", duration=5)
      try:
        data=r.record()
        text=r.recognize_google(data)
        print(text)
      except:
        pop_up.show_toast("I can't understand","", duration=8) 
      try:
        
    

      
        

        
    
        
        


   
          
        if "increase"in text:
          try:
            a = text.replace("increase","")
            winv.raise_volume(int(a))
            pop_up.show_toast("Volume"+ str(a)+"increased","",duration=8)

            


          except:
            pop_up.show_toast("I can't understand","",duration=8)
            

        if "decerase"in text:
          try:
            a = text.replace("decerase","")
            winv.raise_volume(int(a)) 
            pop_up.show_toast("Volume "+str(a)+"decerased","", duration=8)

          except:
            pop_up.show_toast("I can't understand","",duration=8)
            
      except:
        pop_up.show_toast("I can't understand","",duration = 8)
      

Bu nedir ses mi algılıyor

evet
konuşman gerek örneğin ten incrase dersen pc nin sesini 10 artırır