Sesli asistan örneği

import speech_recognition as sr
from datetime import datetime
import webbrowser
import time
from gtts import gTTS
from playsound import playsound
import random
import os
import smtplib
r = sr.Recognizer()

def record(ask = False):
  with sr.Microphone() as source:
    if ask:
      print(ask)
    audio = r.listen(source)
    voice = ""
    try:
      voice = r.recognize_google(audio,language="tr-TR")
    except sr.UnknownValueError:
      speak("anlayamadım")
    except sr.UnknownValueError:
      speak("sistem çalışmadı")
    return voice
def mailgönder(voice):
  if "e-posta gönder" in voice:
    mesaj = record("mesaj nedir")
    mail = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com",587)
    mail.ehlo()
    mail.starttls()
    speak("kullanıcı adını ve şifreni gir")
    a = str(input("kullanıcı adınız :"))
    b = str(input("şifreniz"))
    mail.login(a,b)
    c = input("gönderilecek adres :")
    mail.sendmail(a,c,mesaj)
    speak("gönderiliyorr")

def response(voice):
  if "nasılsın" in voice:
    speak("iyiyim sen nasılsın")
  if "arama yap" in voice:
    search = record("ne aramak istiyorsun")
    url = "https://google.com/search?q="+search
    webbrowser.get().open(url)
    speak(search+"için bulduklarım")


  if "ne haber" in voice:
    speak("iyiyim senden naber")
  if "tamamdır" in voice:
    speak("görüşürüz")
    exit()
  if "saat kaç" in voice:
    print(datetime.now().strftime("%H:%M:&S"))
def speak(string):
  tts = gTTS(string,lang="tr")
  rand = random.randint(1,10000)
  file = "audio-"+str(rand)+".mp3"
  tts.save(file)
  playsound(file)
  os.remove(file)


speak("nasıl yardımcı olabilirim")
time.sleep(1)
while 1:
  voice = record()
  print(voice)
  response(voice)
  mailgönder(voice)

Sesli asistan örneğine burdan ulaşabilirsiniz

1 Beğeni

aklınıza değişik fikirler geldiyse bana söylemekten çekinmeyin

Kodlarınızı github üzerinde requirements ile beraber paylaşırsanız daha erişilebilir olacaktır.

1 Beğeni

Tavsiyeniz için teşekkür ederim

bu kodda kullandığınız e-posta özelliğindeki kullanıcı adı ve şifre yerine ne yazıyoruz

1 Beğeni

Kendi gmail adresinizi yazıyorsunuz
yada program için oluşturduğunuz gmail hesabınızın adresini.

1 Beğeni

kendi gmail’imi yazdım ama hata verdi ve program için e posta nasıl oluyor

Hata mesajını atarmısınız.

Traceback (most recent call last):
File “C:/Users/fatih/PycharmProjects/mark/main.py”, line 82, in
mailgönder(voice)
File “C:/Users/fatih/PycharmProjects/mark/main.py”, line 38, in mailgönder
mail.login(a, b)
File “C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\smtplib.py”, line 730, in login
raise last_exception
File “C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\smtplib.py”, line 721, in login
initial_response_ok=initial_response_ok)
File “C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\smtplib.py”, line 642, in auth
raise SMTPAuthenticationError(code, resp)
smtplib.SMTPAuthenticationError: (535, b’5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at\n5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials k20sm2444064eja.10 - gsmtp’)

herhangi bir oyunda smurf hesap gibi düşünebilirsin. ben kendi e postamı değil de önceden oluşturduğum başka bir e-postayla giriş yapmak istiyorum diyelim

google dan daha az güvenilir uygulamalara izin ver gibi bir seçenek vardı onu açtınız mı

Ayarlar Sekmesi>Tüm Ayarları Görüntüleyin>Yönlendirme ve POP/IMAP kısmından IMAP’i etkinleştirmeniz lazım bildiğim kadarıyla

aldığım hatalar bu şekilde

Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\Ali Tabak\PycharmProjects\VoiceAsistant1\main.py”, line 68, in
voice = record()
File “C:\Users\Ali Tabak\PycharmProjects\VoiceAsistant1\main.py”, line 13, in record
with sr.Microphone() as source:
File “C:\Users\Ali Tabak\PycharmProjects\VoiceAsistant1\venv\lib\site-packages\speech_recognition_init_.py”, line 79, in init
self.pyaudio_module = self.get_pyaudio()
File “C:\Users\Ali Tabak\PycharmProjects\VoiceAsistant1\venv\lib\site-packages\speech_recognition_init_.py”, line 110, in get_pyaudio
raise AttributeError(“Could not find PyAudio; check installation”)
AttributeError: Could not find PyAudio; check installation

PyAudio bulunamadı diyor. Daha önce pip aracılığıyla bu modülü indirmiş miydiniz?
Yanıtınız hayır ise bir komut istemcisi (cmd) çalıştırın.

Ardından,
pip install pyaudio
yazıp enter tuşuna basın.

Eğer bu noktada hata verirse
pip install winpip
ardından
winpip install pyaudio
deneyin.

buna nasıl eklemeler yapabiliriz yapı olarak yazar mısınız

Hocam merhaba.

Böyle bir hata alıyorum.

Muhtemelen dosya açmada bir sıkıntı çıkmıştır.
Ben o kodu yazarkende çıkıyordu hata sonra da düzeltmedim.

1 Beğeni

Düzelttim hocam, teşekkürler.

1 Beğeni