Sevdikleriniz İçin - Onlara Bir Kalp Çizin!

Sevdiklerinize kalp çizebileceğiniz kod ektedir.İyi forumlar…

import turtle

turtle.bgcolor("black")
turtle.pensize(2)

def curve():
    for i in range(200):
        turtle.right(1)
        turtle.forward(1)

turtle.speed(0)
turtle.color("red", "pink")

turtle.begin_fill()
turtle.left(140)
turtle.forward(111.65)
curve()

turtle.left(120)
curve()
turtle.forward(111.65)
turtle.end_fill()
turtle.hideturtle()
3 Beğeni