Şifreleme sistemi yapmaya çaışıyorum ama kırılıp duruyor

#şifre sistemi deneme 1- türkçe harfler , deneme sayısı , uzunluk , sayı harf ve simge olma zorunluluğu , boş bırakmama

for i in range(3) :
Türkçe_ = “şçğıöü”
shs_zorunlulugu = “1234567890”
z_zorunlulugu = “*_-<>£#$½”
sifre=input("parolayı giriniz ")
if i== 2:
print(“çok fazla geçersiz giriş denemesi …”)
break
if not sifre:
print("boş bırakılamaz ")

elif not len(sifre) in range(4, 1000):
    print("şifreniz 4 ile 24 karkater sınırına sahiptir ...")
for k in sifre:
  if not k in z_zorunlulugu:
    print("lütfen .. . ")
for i in sifre:
    if i in Türkçe_:
      print("Türkçe harf kullanılamaz ")
    for d in sifre:
      if not d in shs_zorunlulugu:
        print("lütfen istenilen karakterleri giriniz .. . ")


else:
    print(sifre)

**nerede hata yapıyorum ? **

şifrenin kırıldığını nasıl anlıyorsunuz

Burayı okuyun ve kodlarınızı yazanlara göre düzeltin lütfen.