Şifremi Unuttum Bölümünde Hata Alıyorum

def sifrehatirlat(self):

	self.kulladi = self.ui.kullaniciad.text()

	if self.kulladi:

		veritabani.execute("SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullaniciadi= '"+self.kulladi+"' ")

		kisiemailsorgula = veritabani.fetchall()

		if kisiemailsorgula:

			for row in kisiemailsorgula:

				self.kisiemail = row['kullanicieposta']

				self.email = '%s' % self.kisiemail

				self.sifre = row['kullanicisifre']

				self.mesage = '%s Kullanıcının Şifresi : %s' % (self.kulladi,self.sifre)

				try:
					server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
					server.ehlo()
					server.starttls()
					server.ehlo()
					server.login('hasanhuseyindurak199243431992@gmail.com', '******')
					server.sendmail('hasanhuseyindurak199243431992@gmail.com', self.email, self.mesage)
					server.quit()
					self.ui.sonuc2.setText("Şifreniz Gönderilmiştir. Gelen Kutunuz'a Yada Spam Kutunuz'a Bakınız ...! ")
				# Eğer mesaj gönderirken hata olursa, hata mesajını konsole yazdırıyorum.
				except Exception as e:
					print(e)
					self.ui.sonuc2.setText("Şifreniz Gönderilirken Hata Oluştu. Tekrar Deneyiniz ...!")

		else:

			self.ui.sonuc2.setText("Böyle Bir Kullanıcı Adı Yada E-Posta Bulunamadı ...!")

	else:

		self.ui.sonuc2.setText("Lütfen Kullanıcı Adı Alanını Doldurunuz ...!")

amacım kayıtlı olan kişinin email adresine kişinin kayıtlı olan şifresini göndermek amacım