Site verisini sqlite içine otomasyonla yazdırmak

Python kodumla bs4 ,request kullanarak veri çekiyorum sqlite kullanrak tablo oluşturmak istiyorum sqlite tablosunu çalıştırdığımda python siteden veri çekicek çektiğim veriyi bir harfe atayacak artından tabloya yansıtacak bende tabloyu açıp bakıcam sıralama bu şekilde (") tırnak içine yazılan yazıları gösteri bunu değer verdiğim sayıyı koyma şansım var mı?

from bs4 import BeautifulSoup
import requests

r = requests.get("https://www.trendyol.com/sr?tag=sari_kampanya_urunu%2Cturuncu_kampanya_urunu%2Ckirmizi_kampanya_urunu%2Csiyah_kampanya_urunu&sst=BEST_SELLER")

soup1 = BeautifulSoup(r.content, "lxml")

a_ürünler_link1_container_yorumpuani = soup1.find_all("span",attrs={"class":"ratingCount"})

dosya1 = open("metin_dosyasi.txt","w",encoding="utf-8")
t ="tane yorum yapıldı "

for span in a_ürünler_link1_container_yorumpuani:
 for b in span:
  dosya1.write(t + "/ " + b + "\n")
  print(t + "/ " + b + "\n")

bu kısımda print(b) yazdığımda bana sonucu verioyr ve site her gün nerdeyse yenileniyor yani değerler değişiyor bu değeri nasıl verebilirim? Ve bu arada txt formatınada çevirebilirim çıktıyı belki yardımcı olur

Ne demek istediniz tam anlamadım. Bir siteden gelen verileri table’a şu şekilde kaydetmeye çalışıyorsunuz galiba:
a) veri 1
b) veri 2

z) veri 29
aa) veri 30
ab) veri 31

Bundan sonra tabledaki verileri inceleyip sayı ile ne yapmaya çalışıyorsunuz?

kafamdaki tablo şu şekil
"
yroum yapıldı | ort beğeni | url | ürün kodu
1 (7856) | 4.2 | https://örnekurl.com 000549
2 (7856) | 4.4 | https://örnekurl.com 001449
3 (754326) | 4.7 | https://örnekurl.com 000459
"
tarzında bişey istiyorum ve bu yapılan yorum sayıları her veri çektiğimde değişeceği için nasıl yaparım onu anlamadım pandas kütüphanesine çok benziyor ama oda (“x”) tırnak içine yazılan kelimeleri yazdırıyor ve bu arada bütün verileri txt. formatında çıkartabilirim belki ihtiyaç olur düzgün tablo yapamadım boşlukları karakter saymıyor

internetten çektiğim veri > txt formatına dönüşücek veya ne gerekirse > tablo koduna yazılcak > bende tablomu açtığımda anlık verileri görebilicem kısaca bu şekilde

Merhaba, verdiğiniz siteden yıldız sayısını almak mümkün değil. Sıkıntı benden mi bilmiyorum ama, siteden veri çekerken sitenin kaynak kodları yüklenmediğinden sorun yaşadım. Sizin dediğiniz şey böyle bir şey olmalı.

import sqlite3 as sql
import bs4, requests
import requests_html
import datetime
import pandas


def db_olustur():
  db_olustur.db = sql.connect("siteler.db")
  db_olustur.cs = db_olustur.db.cursor()
  return db_olustur.db, db_olustur.cs

def hata_kayit(hata):
  with open("hatakaydi.log","a") as dosya_islemi:
    dosya_islemi.write(f"[{datetime.datetime.now().strftime('%d/%m/%Y saat: %H:%M:%S')}] Beklenmedik bir hata oluştu: {hata}\n")

def veri_cek1(site):
  try:
    oturum = requests_html.HTMLSession()
    istek = oturum.get(site,headers={"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36"})
    istek.html.render(timeout=45,sleep=1.5)
    veriler = {site:{isim: bilgi for isim, bilgi in zip([isim.text for isim in istek.html.find(".prdct-desc-cntnr-name")],zip([uretici.text for uretici in istek.html.find(".prdct-desc-cntnr-ttl")],[fiyat.text for fiyat in istek.html.find(".prc-box-dscntd")], [degerlendirme_sayisi.text.replace("(","").replace(")","") for degerlendirme_sayisi in istek.html.find(".ratingCount")]))}}
    istek.close()
    oturum.close()
    return veriler
  except Exception as hata:
    hata_kayit(hata)
    print("Beklenmedik bir hata oluştu:",hata)

def veri_cek2(site):
  try:
    istek = requests.get(site)
    metin_bolucu = bs4.BeautifulSoup(istek.text,"html.parser")  
    return {site:{isim: bilgi for isim, bilgi in zip([isim.text for isim in metin_bolucu.find_all("span",{"class":"prdct-desc-cntnr-name"})],zip([uretici.text for uretici in metin_bolucu.find_all("span",{"class":"prdct-desc-cntnr-ttl"})],[fiyat.text for fiyat in metin_bolucu.find_all("div",{"class":"prc-box-dscntd"})], [degerlendirme_sayisi.text.replace("(","").replace(")","") for degerlendirme_sayisi in metin_bolucu.find_all("span",{"class":"ratingCount"})]))}}
  except Exception as hata:
    hata_kayit(hata)
    print("Beklenmedik bir hata oluştu:",hata)

def kaydet(veriler,tablo):
  cs.execute(f"CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tablo} (isim, uretici, fiyat, yorum)")
  for isim,bilgiler in list(veriler.values())[0].items():
    cs.execute(f"INSERT INTO {tablo} VALUES (?,?,?,?)",(isim,bilgiler[0],bilgiler[1],bilgiler[2]))
    db.commit()
  print("İşlem tamamlandı!")

def guncelle(veriler,tablo):
  cs.execute(f"TRUNCATE FROM {tablo}")
  for isim,bilgiler in list(veriler.values())[0].items():
    cs.execute(f"INSERT INTO {tablo} VALUES (?,?,?,?) ",(isim,bilgiler[0],bilgiler[1],bilgiler[2]))

def yazdir(tablo):
  cs.execute(f"SELECT * FROM {tablo}")
  for satir in cs.fetchall():
    print(satir)

def disa_aktar(tablo,uzanti):
  if uzanti.lower() == "txt":
    with open(f"{tablo}.txt","a") as dosya_islemleri:
      cs.execute(f"SELECT * FROM {tablo}")
      veriler = cs.fetchall()
      dosya_islemleri.write("İsim | Üretici | Fiyat | Değerlendirme Sayısı\n\n")
      dosya_islemleri.writelines([f"{isim} | {uretici} | {fiyat} | {degerlendirme_sayisi}\n" for isim,uretici,fiyat,degerlendirme_sayisi in veriler])
  elif uzanti.lower() == "csv":
    veriler = pandas.read_sql(f"SELECT * FROM {tablo}",db)
    veriler.to_csv(f"{tablo}.csv")
  
if __name__ == "__main__":
  db, cs = db_olustur()
  kaydet(veri_cek2("site"),"siteadi")
  disa_aktar("siteadi","txt")
  while True: guncelle(veri_cek2,"siteadi")

teşekkürler ilginiz için benim için biraz karmaşık üstüne düşmem lazım