SMTP ile kullanıcılara toplu mail gönderme işlemi sırasında Timout hatası

Merhaba,

Aşağıdaki toplu mail gönderme sisteminin normal tekli olarak gönderecek şekilde yaptım sorunsuz çalışmaktaydı. Toplu mail olarak sistemi güncellediğimde gene sorunsuz çalışmakta fakat 120 saniye sonra duruyor ve hata olarak İstek yapılamadı/The request could not be made. hatası atmakta. Cron jobla v.b biraz deneme yaptım fakat sorunu çözemedim. Sorunu çözmek ve 120 saniye’nin üstüne çıkmak için ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz.

Teşekkürler.

send_mail.php

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

require '../vendor/phpmailer/src/Exception.php';
require '../vendor/phpmailer/src/PHPMailer.php';
require '../vendor/phpmailer/src/SMTP.php';

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

$response = array('success' => false, 'message' => '');

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_FILES['file'])) {
  $fileTmpPath = $_FILES['file']['tmp_name'];
  $fileName = $_FILES['file']['name'];
  $fileSize = $_FILES['file']['size'];
  $fileType = $_FILES['file']['type'];
  $fileNameCmps = explode(".", $fileName);
  $fileExtension = strtolower(end($fileNameCmps));


  $allowedfileExtensions = array('txt');

  if (in_array($fileExtension, $allowedfileExtensions)) {
    $recipients = [];
    $file = fopen($fileTmpPath, "r");
    if ($file) {
      while (($line = fgets($file)) !== false) {
        $recipients[] = trim($line);
      }
      fclose($file);
    } else {
      $response['message'] = "Dosya açılamadı.";
      header('Content-Type: application/json');
      echo json_encode($response);
      exit;
    }

    $subject = $_POST['subject'];
    $message = $_POST['message'];
    $delay = isset($_POST['delay']) ? (int)$_POST['delay'] : 0;

    $mail = new PHPMailer(true);

    try {
      // SMTP Ayarları
      $mail->isSMTP();
      $mail->Host = 'smtp.ornek.com'; // SMTP
      $mail->SMTPAuth = true;
      $mail->Username = 'deneme@ornek.net'; 
      $mail->Password = 'ornek'; 
      $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
      $mail->Port = 587; // TLS

      $mail->setFrom('deneme@ornek.net', 'ornek');

      foreach ($recipients as $recipient) {
        $mail->clearAddresses(); // Önceki adresleri temizle
        $mail->addAddress($recipient); // Her alıcıyı ekle
        // İçerik
        $mail->isHTML(true);
        $mail->Subject = $subject;
        $mail->Body  = $message;
        $mail->AltBody = strip_tags($message);

        $mail->send();

        // Bekleme süresi
        if ($delay > 0) {
          sleep($delay);
        }
      }

      $response['success'] = true;
      $response['message'] = 'E-posta başarıyla gönderildi';
    } catch (Exception $e) {
      $response['message'] = "E-posta gönderilemedi. Hata: {$mail->ErrorInfo}";
    }
  } else {
    $response['message'] = "Sadece .txt uzantılı dosyalara izin verilmektedir.";
  }
} else {
  $response['message'] = "Dosya yüklenemedi. Lütfen tekrar deneyin.";
}

// JSON olarak cevap gönder
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($response);
?>

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>E-Posta Gönder</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .container {
      max-width: 500px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
      background-color: #fff;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h2 {
      text-align: center;
      color: #333;
    }
    form {
      display: flex;
      flex-direction: column;
    }
    label {
      margin-bottom: 10px;
      color: #555;
    }
    input[type="text"],
    textarea,
    input[type="file"],
    input[type="number"] {
      padding: 10px;
      margin-bottom: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
    }
    button {
      padding: 10px;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      background-color: #5cb85c;
      color: #fff;
      font-size: 16px;
      cursor: pointer;
    }
    button:hover {
      background-color: #4cae4c;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h2>E-Posta Gönder</h2>
    <form id="emailForm" action="send_mail.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <label for="file">Alıcı E-posta Dosyası (TXT formatında):</label>
      <input type="file" id="file" name="file" accept=".txt" required>
      <label for="subject">Konu:</label>
      <input type="text" id="subject" name="subject" required>
      <label for="message">Mesaj:</label>
      <textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea>
      <label for="delay">Her bir mail gönderimi arasında bekleme süresi (saniye cinsinden):</label>
      <input type="number" id="delay" name="delay" min="0" value="0" required>
      <button type="submit">Gönder</button>
    </form>
  </div>

  <!-- jQuery ve jQuery UI kütüphaneleri -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

  <script>
  $(document).ready(function() {
    // Form submit olayı
    $('#emailForm').on('submit', function(event) {
      event.preventDefault(); // Formun otomatik olarak submit olmasını engelle

      var form = this;
      var formData = new FormData(form);

      $.ajax({
        type: $(form).attr('method'),
        url: $(form).attr('action'),
        data: formData,
        contentType: false,
        processData: false,
        dataType: 'json',
        success: function(response) {
          if (response.success) {
            $('<div>').appendTo('body')
              .html('<p>' + response.message + '</p>')
              .dialog({
                modal: true,
                title: 'Başarılı!',
                zIndex: 10000,
                autoOpen: true,
                width: 'auto',
                resizable: false,
                buttons: {
                  Ok: function() {
                    $(this).dialog("close");
                    form.reset();
                  }
                },
                close: function(event, ui) {
                  $(this).remove(); // Dialog kapatıldığında div'i kaldır
                }
              });
          } else {
            // Hata mesajı
            alert('E-posta gönderilirken bir hata oluştu:\n' + response.message);
          }
        },
        error: function() {
          alert('Sunucu hatası: İstek yapılamadı.');
        }
      });
    });
  });
  </script>
</body>
</html>

Toplu mail göndermek için hangi servisi kullanıyorsunuz? Ben Google ile çalışırken belirli bir sayının üzerinde mail gönderemiyordum. Bazen 200 bazen de daha düşük sayılarda gönderiyordu. Zaten bir yerden sonra gönderdiğiniz mailleri spama düşürüyorlar.

Yani sorun sürede olmayabilir.

Smtp olarak hostingerin servislerini kullanıyorum.

sleep koymazsam 120 saniye içinde 80 kadar mail atabilyorum hiç sorun olmuyor.

Gerekli ayarları ve doğrulamaları yaptıktan sonra düşmez hocam.

Çok fazla php bilmiyorum temel seviye ve dün aklıma döngü koymak geldi birde öyle deneyeceğim.

Benzer bir sorunu ben de google üzerinden gönderirken aldım. Belli sayıda maili belli süre içinde gönderme sınırı var (spam engellemek için) bunun için timeout veriyordu. Sendgrid e geçerek sorunu çözdüm. Hostinger de benzerini önermiş :slight_smile: Is Mass Mailing Supported at Hostinger? | Hostinger Help Center

Bir cron yazdım hocam, cron 1 dakikada 1 çalışıp 10 mail gönderiyor bu da şuan için gayet yeterli. İş yükü arttıkça smtp ve cron sayısını artırarak çözeceğim. Ortalama aynı mail adresine (şahsıma ait, test sürecinde) 500-600 mail den sonra smtp servisim spam olarak işaretlendi ve artık spam klasörüne düşüyor. (başka birine dahi mail attırsam aynı) Smtplerin spam a düşmemesi için bazı ayarlar mevcut onları da (MX,TXT gibi ve başka kayıtlarda vardı şimdi isimleri aklıma gelmedi) yapmayı planlıyorum. Sizin spam a düşme konusunda bir deneyiminiz var mı ? varsa bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum.

Selamlar,

spf -dkim-dmark kayıtları yapılmalı.
https://medium.com/trendyol-tech/spf-dkim-dmarc-nedir-3dc9ed4aa6e7

Serverın black liste olup olmadığı kontrol edilmeli
https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

bir de mutlaka maill listesinden çıkış linki olmalı.

Ben bunlara dikkat ediyordum kendi smtp mi kullanırken. Ama servis kullanmak büyük rahatlık özellikle mail gönderim sayınız bu kadar azken raahtlıkla free servisleri kullanabilirsiniz.

1 Beğeni

50.000-100.000 gönderenler nasıl gönderiyor sizce ?

Servis kullanıyorlar, mailgun, mailchmip, sendgrid vb… lerini .
Örneğin hostinger kullanıyorum yazmışsın günlük mail gönderimi 1000 adetle sınırlı.

free de 300 , bir üst pakette 3000 diye biliyorum hocam. 3000 lik paketten aldım. Şimfi 3000 mail atsam farklı farklı 3000 kişiye sizce gerekli kayıtları eklememe rağmen spam a düşer mi ?