Socket ne işe yaradığını bilmediğim kod

‘’‘self.server = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
self.server.bind((“192.168.1.32”, 11111))
#self.server.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)’’’
arkadaşlar burda en alttaki # dan sonraki satır ne işe yarıyor bilen varsa yazabilir mi

O ifade bind fonksiyonundan önce kullanılacak.

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((HOST, PORT))

setsockopt() fonksiyonu soketin davranışını kontrol etmek için kullanılır. Bu yukarıdaki ifade kernele, doğal zaman aşımı süresinin dolmasını beklemeden yerel bir soketin bekleme süresinde yeniden kullanılacağı anlamına geliyor.

Yani bir soket uygulamasını birkaç defa bekleme süresi dolmadan kullanırsanız OSError: [Errno 98] Address already in use hatası yükseltilir bu yukarıdaki ifade de sizi böyle bir hata almaktan kurtarır…