Sözlükte key ve value değerlerini yer değiştiren program

program-tanıtımları
#1
  #a="abc"
  #b={i:j for i,j in enumerate(a,1)} {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'} 
  #print(list(b.items())) [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')] 
  b={1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'} 
  def replace_dict(param1):
    new_dict=dict()
    for key,value in list(param1.items()):
      new_dict[value]=key
    return new_dict
  print(replace_dict(b))
  {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
1 Like

#2
replace_dict = lambda dict_: { v: k for k, v in dict_.items() }
1 Like