Speech Recognition değer döndermiyor

Merhaba,
Söylediklerimizi algılayan speech recognition kütüphanesi her hangi bir değer döndermiyor, konuşmamı bekliyor sadece.

import speech_recognition as sr
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
  print("enter anthing: ")
  audio = r.listen(source)
  try:
    text = r.recognize_google(audio)
    print("you said: " , text)
  except:
    print("sorry could not recognize your voice")

Yukarıdaki hazır kodları kullanarak denedim. Kodda sorun olmadığını düşünüyorum. Mikrofon kapalı değil.

Python 3.8.3 (default, Jul 2 2020, 17:30:36) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import speech_recognition as sr
>>> r = sr.Recognizer()
>>> mic = sr.Microphone()
>>> sr.Microphone.list_microphone_names()
['Microsoft Sound Mapper - Input', 
'Mikrofon (Iriun Webcam)', 
'MIDI (Iriun Webcam)', 
'Mikrofon (Realtek(R) Audio)', 
'Microsoft Sound Mapper - Output', 
'Hoparlörler (Realtek(R) Audio)', 'Kulaklıklar ()', 'Output (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#4;%1 Hands-Free HF Audio%0\r\n;(Redmi 8A))', 'Input (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#4;%1 Hands-Free HF Audio%0\r\n;(Redmi 8A))', 'Kulaklıklar ()', 'Speakers (Realtek HD Audio output)', 'Mikrofon (Realtek Digital Microphone)', 'Headphones (Realtek HD Audio 2nd output)', 'Mikrofon (Realtek HD Audio Mic input)', 'Stereo Karışımı (Realtek HD Audio Stereo input)', 'Kulaklık (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#2;%1 Hands-Free AG Audio%0\r\n;(PREO MM02 X PRO))', 'Kulaklık (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#2;%1 Hands-Free AG Audio%0\r\n;(PREO MM02 X PRO))', 'Kulaklık (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#2;%1 Hands-Free AG Audio%0\r\n;(TAOTRONICS SoundLiberty 53))', 'Kulaklık (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#2;%1 Hands-Free AG Audio%0\r\n;(TAOTRONICS SoundLiberty 53))', 'Output (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#4;%1 Hands-Free HF Audio%0\r\n;(ASUS_Z00LD))', 'Input (@System32\\drivers\\bthhfenum.sys,#4;%1 Hands-Free HF Audio%0\r\n;(ASUS_Z00LD))', 'MIDI (Iriun Webcam Audio)', 'Hat ()', 'Hat ()']
>>>

Yaptığım test üzerine çalışan ve kullanılması gereken dahili mikrofonum 4. sıradaki (Mikrofon Realtek(R) Audio). Acaba program cihaz seçerken bu haricinde birini seçiyor olabilir mi? Bu durumu nasıl anlarım? Ya da kullanılan cihazı kendim seçebilir miyim?

Eğer kullanılması gereken cihaz kullanılıyorsa sorun nedir acaba fikriniz var mı?
Program çalışınca sonucu görmek isteyen için;


Konuyu yazmadan önce çalıştırdım ve hala bekliyor.

Programı başka bilgisayarda denedim ve çalıştı. Bunun üzerine ses dosyası ile kendi bilgisayarımda çalıştırdım ve yine çalıştır. Daha sonra windowsun seçili mikrofonunun ayarlarda olması gerekenin olmadığını ve birden fazla mikrofonla ayarlandığını farkettim. Hepsini kaldırdım ve birincil olarak çalışan mikrofonu ayarladım ve sorun çözüldü.