Sql Sorgu Birleştirme

select ok.adi , SUM(Snf.kapasite) from TEST_SINIFLAR Snf INNER JOIN TEST_OKULLAR Ok on
snf.okul_id = ok.id group by Ok.adi

select COUNT(*) as 'Öğrenci Sayısı' from TEST_OKULLAR Ok INNER JOIN TEST_SINIFLAR Snf on
ok.id = Snf.okul_id INNER JOIN TEST_OGRENCILER Ogr on
Ogr.sinif_id = Snf.id group by Ok.id

şu sorguları birleştirmem gerekiyor nasıl yapabilirim?