Sql Sorgu Hatası - Object_id ve into problemi

Merhaba arkadaşlar,

Python ile mssql üzerinden veri çekerken aşağıdaki şekli ile sorgulamak istediğim zaman hata alıyorum. IF OBJECT_ID() ve select * into kurgusu çalışmıyor. Aşağıdaki şekli ile çalıştırmanın bir yolu var mıdır?

if OBJECT_ID('tempdb..#tabloadi') is not null
drop table #tabloadi
select * into #tabloadi 
from(
Select * from kutuphane 
) tablo 
Select * from #tabloadi

Teşekkür ederim.

Alınan hatayı da iletir misiniz?

Aynı sorgu sql management studio ve visual studio uygulamasında çalışıyor.

O zaman sorguda bir hata yok, muhtemelen python kodunda var.

IF object ve select into kısımlarını çıkarınca sorgu çalışıyor

Bu sorunla karşılaşan arkadaşlar için cevap sorgunun başına SET NOCOUNT ON yazmanız yeterli olacaktır.