Sqlalchemy json dönüşümü

elimde js tarafında json.Stringfy ile json dosyasına dönüştürülmüş bir string var (sanırım)
db’ye bakınca da şöyle yazıyor;
{“yazar”:“Ahmet Furkan”,“makale”:“bu ilk deneme”}
sütun da zaten db.String(80) yani bir srting neyse şimdi ben bu veriyi tekrardan çekiyorum ve loads ile geri döndürmeye çalışıyorum fakat;

    print(type(i.values))
    print(i.values)
    t["values"]    = json.loads(i.values)

koduma karşın
<class ‘builtin_function_or_method’>
<built-in method values of RowProxy object at 0x0000000004585660>
çıktısını alıyorum ve 3. satırdaysa
TypeError: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not builtin_function_or_method

hatasını veriyor neden veri değişimine uğramış

biraz daha bilgi şey edim belki önemlidir sorguyu şu şekilde yaptım
sql = text('SELECT * FROM value ’ + command)
result = db.engine.execute(sql).fetchall()
command boş bir string " "

bu şekilde sql kodu yürütmek yerine doğrudan
return json.loads(value.query.filter_by(id = 1).first().values)
kodunu yürütünce doğru çıktıyı verdi

t["values"] = i.values()
ile deneyince düzeldi neydense fonksiyon olmuş bir liste döndüren