Sqlite 3 istediğim işlem gerçekleşmiyor

import sqlite3

con = sqlite3.connect("üyeler.db")

cursor = con.cursor()

def olustur():
  cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ÜYELER (İSİM TEXT, ŞİFRE TEXT)")
  con.commit()

def ekle():
  cursor.execute("INSERT INTO ÜYELER VALUES(?,?)",(b,c))
  con.commit()

def kontrol():
  cursor.execute("SELECT * FROM ÜYELER WHERE İSİM = ? and ŞİFRE = ?",(d,e))
  data = cursor.fetchall()
  if d and e in data:
    print(d + "Hoşgeldin")
  else:
    print("Şifre Ve Kullanıcı Adınızı Kontrol ediniz")
  con.commit()


a = str(input("1- Kayıt Ol\n2- Giriş Yap\n"))

if a == "1":
  b = str(input("İsminiz : "))
  c = str(input("Şifreniz : "))
  ekle()

elif a == "2":
  d = str(input("İsminiz : "))
  e = str(input("Şifreniz : "))
  kontrol()

kodlar bu şekilde
ama istediğim şekilde çalışmamakta

1- Kayıt Ol
2- Giriş Yap
2
İsminiz : bjk
Şifreniz : bjk
Şifre Ve Kullanıcı Adınızı Kontrol ediniz

halbuki bana bjk hoşgeldin demeli çünkü veri tabanımda isimi bjk şifresi de bjk olan bir satır var


bakabilirsiniz

bu arada ekle fonksiyonu çalışmakta

 1. ekle fonksiyonundan önce olustur fonksiyonu çağırarak veritabanını oluşturmanız gerekiyor.
 2. ekle ve kontrol fonksiyonları input ile alınan değerleri parametre olarak almalı.
 3. ekle ve kontrol fonksiyonları parametreler kullanılarak çağrılmalı.
 4. if d and e in data ifadesi if (d, e) in data şeklinde değiştirimeli.

Kodlarınızın düzenlenmiş hali:

import sqlite3

con = sqlite3.connect("üyeler.db")

cursor = con.cursor()

def olustur():
  cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ÜYELER (İSİM TEXT, ŞİFRE TEXT)")
  con.commit()

def ekle(b, c):
  cursor.execute("INSERT INTO ÜYELER VALUES(?,?)",(b,c))
  con.commit()

def kontrol(d, e):
  cursor.execute("SELECT * FROM ÜYELER WHERE İSİM = ? and ŞİFRE = ?",(d,e))
  data = cursor.fetchall()
  if (d, e) in data:
    print(d + "Hoşgeldin")
  else:
    print("Şifre Ve Kullanıcı Adınızı Kontrol ediniz")
  con.commit()


olustur()
a = str(input("1- Kayıt Ol\n2- Giriş Yap\n"))

if a == "1":
  b = str(input("İsminiz : "))
  c = str(input("Şifreniz : "))
  ekle(b, c)

elif a == "2":
  d = str(input("İsminiz : "))
  e = str(input("Şifreniz : "))
  kontrol(d, e)

teşekkürler farklı bir çözümde burada

Çözüm
import sqlite3

con = sqlite3.connect("userregister.db")
cursor = con.cursor()
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kayit(name TEXT , surname TEXT)")
kayit_olma=int(input("Kayıt olmak için 1\nGiriş yapmak için 2 Giriniz: "))

def register():
  if kayit_olma ==1:
    name = input("Adınızı Girin: ")  
    surname = input("Soyadı: ")  
    cursor.execute("INSERT INTO kayit VALUES(?,?)", (name, surname))
    print("Kayıt başarıyla oluştu")
    con.commit()
    con.close()
  

def loginuser():
  if kayit_olma == 2:
    name = input("Adınızı Girin: ")

    surname = input("Soyadınızı Girin: ")

    user = ("SELECT * FROM kayit WHERE name = ? AND surname =?")
    cursor.execute(user,[(name),(surname)])
    resurt = cursor.fetchall()
    if resurt:
      for i in resurt:
        print("-"*36)
        print("----Hoşgeldiniz----\n","İsim: ",i[0],
             "\nSoyad: ",i[1] ,"\n")
        print("-"*36)

    else:
      print("Hatalı Giriş Bilgisi: ")


def main():

  register()
  loginuser()

if __name__ == "__main__":
  main()