Sqlite ile Python Login Ekranı

Ben uygulamamda veritabanı kullanarak bir giriş ekranı yapmak istiyorum ama çalışmıyor. Yani veriyi çekip beni içeri alması gerekiyor ama “Şifre Yanlış” yazıyor. Hatam nerede? Kodlar:

from tkinter import *
import sqlite3
pencere = Tk()
pencere.title(“Giriş Ekranı”)
pencere.geometry(“300x300”)
pencere.resizable(False,False)
pencere.configure(background="#ffdead")
db=sqlite3.connect(“veritabanı.db”)
cr=db.cursor()
cr.execute(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS Şifre(‘Şifre’)”)
cr.execute(“INSERT INTO Şifre(‘Şifre’) VALUES (‘Yazılım’)”)
db.commit()
cr.execute(“SELECT Şifre FROM Şifre”)
db_sifre=cr.fetchall()
def sign_in():
sifre=entry.get()
if sifre==db_sifre:
pencere.destroy()
pencere2= Tk()
pencere2.title(“Yazılım”)
pencere2.state(“zoomed”)
pencere2.minsize(300, 300)
pencere2.configure(background=“Black”)
else:
entry.destroy()
buton.destroy()
label.destroy()
yanlis=Label(pencere)
yanlis.config(text=“Şifre Yanlış”,font=(“Times New Roman”,40), bg="#b22222")
yanlis.place(x=20,y=40)
label=Label(pencere)
label.config(text=“Şifreyi Gir”,font=(“Times New Roman”,40), bg="#ffe4c4", fg=“Yellow”)
label.place(x=20,y=40)

entry=Entry(pencere, show= “*”)
entry.place(x=20,y=120)

buton=Button(pencere)
buton.config(text=“Giriş yap”,bg="#ffdab9",fg=“white”,command=sign_in)
buton.place(x=20,y=150)
mainloop()
db.close()

Gönderilerdeki kod görünümü hakkında

1 Beğeni

şu satırı ayıklaman gerekiyor sonrasında.

Ayıklamak derken ne demek istedin? Anlayamadım.

fetchall() fonksiyonu liste içinde demet halinde döndürür veriyi. O verinin içinden text metin olan şifreyi ayıklaman gerekir.