Sqlite3 database oluşturmak ve silmek

Merhabalar
Sqlite3 ile database ve tablo oluşturabiliyoruz.
Python kodları ile oluşturduğumuz database’i nasıl silebiliriz.
Database bağlantısını nasıl kapatabiliriz.Disconnect() mevcut mu?
Teşekkürler.

#### DATABASE ÜZERİNDE TABLO GÜNCELLE VE SİL ########################
##########################################################
import sqlite3

con=sqlite3.connect("dersler1.db")        # Database bağlan yoksa oluştur
cursor=con.cursor()               # İmleç oluştur, (kalem) database üzerinde işlem yapmak için

def databasesil():
  cursor.execute("DROP DATABASE dersler1")
def tablosil():
  cursor.execute("DROP TABLE tablo1")      # Tablo1'i siler, tablo yoksa hata verir
def tablosil1():
  cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS tablo1") # Tablo1 varsa siler, hata vermez

def tabloicinisil():
  cursor.execute("DELETE FROM tablo1")     # Tablo1'in içini siler, tablo1 kalır
  
def tablo_olustur():
  cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS tablo1(zaman REAL,tarih TEXT,anahtarkelime TEXT,deger REAL)") # İŞLEMLER BURADA YAPILACAK


  
databasesil()
con.commit()          # Yapılan işlemleri kaydet, Bellekten sql databse dosyasına    
con.close()           ##Database bağlantısını kapat 

python ile os modülünü kullanarak bunu yapabilirsin.

os.remove('klasor_adi')
os.remove('dosya_adi.uzanti_ismi')

??? close() yeterli değil mi?

database kapatmadan os.remove kullanamadım.
Program kullanılmakta uyarısı veriyor.

Yapmak istediğiniz tam olarak nedir? db yi kapatmak için close’u kullanıyoruz zaten.

silme fonksiyonu çalıştırılacağı zaman öncelikle database ye kapanış isteği göndersin. .close() ile sonra os.remove() yaparsın.

1 Beğeni
`def databasesil2():
  con.close()
  #cursor.execute("DETACH DATABASE dersler1") 
  import os
  os.remove("dersler1.db")  
databasesil2()`

Bu şekilde oldu.Teşekkürler.
Sqlite3 de Drop database kullanımı yokmuş.
#cursor.execute("DETACH DATABASE dersler1") kullanımından bahsediliyor.
Ama bende hata verdi.

SQLite’ta database yok. (Her dosya bir database)

Windows’ta acik dosyalar silinemiyor.