Startswith” methodunu DB’den çektiğim verilerde kullanamıyorum

startswith methodunu DB’den çektiğim verilerde kullanamıyorum

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi DB veri çektiğim de AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘startswith’ hatası alıyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

import sqlite3
vt=sqlite3.connect(‘ceviri.sqlite’)
imlec=vt.cursor()
imlec.execute(“””SELECT * FROM sözlük”””)
veri=imlec.fetchall()
cevir=dict(veri)
 
for adi, icerigi in cevir.items():
  if adi.startswith(“ke”):
    print(adi, icerigi)

Merhaba, kodlarınızın tamamını görmedim ama herhalde aşağıdaki örneğin size yardımı dokunur.

import sqlite3

vt = sqlite3.connect("ceviri.sqlite")

imlec = vt.cursor()
# Ben de sözlük isimli bir tablo ve adi ve icerigi diye sütunlar
# olmadığı için bunları oluşturmak durumunda kaldım.
imlec.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS sözlük(adi, icerigi)")

# Tabloya 'kemal ve 'icerik1' isminde 2 tane veri ekledim.
imlec.execute("INSERT INTO sözlük VALUES(?, ?)", ("kemal", "icerik1"))
vt.commit()

for adi, icerigi in imlec.execute("SELECT * FROM sözlük"):
  if adi.startswith("ke"):
    print(adi, icerigi)