Statsmodels de z ne demek ve kaç olmalı

buradaki z sayısı nedir?
z sayısı kaç olmalı ve p nin z den büyük olması neyi ifade ediyor?
ayrıca [0.025] [0.975] gibi sütunlar ne anlama geliyor?

z değeri, standart hataya bölünen regresyon katsayısıdır. Z-değeri büyüklük olarak çok büyükse, karşılık gelen gerçek regresyon katsayısının 0 olmadığını ve karşılık gelen X değişkeninin önemli olduğunu gösterir.

2 Beğeni

z ve t değerlerinin birbirlerininden farkı var mı?
bir de [0.025] [0.975] bu sütunlar neyi ifade ediyor

bu konuyu daha detaylı bir şekilde okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. fakat, ben genel ve önemli kısımlarından çevrilmiş halini aşağıda bırakıyorum.

Z puanı standart sapmalardır. Örneğin, bir çıtkı +2,5 z-puanı döndürürse, sonucun 2,5 standart sapma olduğunu söylersiniz. Hem z puanları hem de p değerleri, standart normal dağılımla ilişkilidir.

Çok küçük p değerleriyle ilişkili çok yüksek veya çok düşük (negatif) z puanları, normal dağılımın kuyruklarında bulunur. Bir özellik deseni analiz aracı çalıştırdığınızda ve küçük p değerleri ve çok yüksek veya çok düşük bir z puanı verdiğinde, bu, gözlemlenen uzaysal desenin boş hipoteziniz (CSR) tarafından temsil edilen teorik rastgele deseni yansıtmasının olası olmadığını gösterir. ).

Sıfır hipotezini (null hypothesis) reddetmek için, yanlış olduğu için (boş hipotezi yanlış bir şekilde reddetmek için) kabul etmeye hazır olduğunuz risk derecesine ilişkin öznel bir yargıda bulunmalısınız. Sonuç olarak, uzamsal istatistiği çalıştırmadan önce bir güven düzeyi seçersiniz. Genel güven seviyeleri (confidence levels) yüzde 90, 95 veya yüzde 99’dur. Bu durumda yüzde 99’luk bir güven seviyesi en yükseyi olacaktır; bu, modelin rastgele şansla yaratılmış olma olasılığı gerçekten küçük olmadıkça (yüzde 1’den az olasılık) boş hipotezi reddetmek istemediğinizi gösterir.

z ve p değerlerinin confidence leveli ilişki durumunu aşağıdaki tablo üzerinden bakabilirsiniz.

1 Beğeni