Tablewidgetda ürün ekliyorum fakat sonra bir ürün daha eklemek istediğimde ilk eklediğim siliniyor

tablewidgetda ürün ekliyorum fakat sonra bir ürün daha eklemek istediğimde ilk eklediğim siliniyor nasıl çözebilirim

    def ekle(self):
        barkod = self.barkodline.text()
        if barkod == "":
            QMessageBox.critical(self,"Hata","Barkod boş bırakılamaz.")
        else:
            self.adets = self.adetCombo.currentIndex() + 1
            self.new_list = []
            tam_fiyat = int(self.data[3]) * int(self.adets)
            self.new_list.append(tam_fiyat)
            print(self.new_list)
            self.fiyatlabel.setText("<html><head/><body><p align=\"right\">{} TL </p></body></html>".format(str(self.new_list[0])))
            self.cursorr.execute("SELECT * FROM urunler WHERE barkod = '{}'".format(self.barkods))
            for indexsatir, KayitNumarası in enumerate(self.cursorr):
                for indexsutun, KayitSutun in enumerate(KayitNumarası):
                    self.tableWidget.setItem(indexsatir,indexsutun,QTableWidgetItem(str(KayitSutun)))
                    self.tableWidget.setItem(indexsatir,4,QtWidgets.QTableWidgetItem(str(self.adets)))