Takes 1 positional argument but 2 were given Hatası

import sqlite3

import time

class Ürün():

  def __init__(self,isim,marka,tür,fiyat):

    self.isim=isim
    self.marka=marka
    self.tür=tür
    self.fiyat=fiyat

  def __str__(self):

    return "Ürün İsmi: {}\nMarkası: {}\nTürü: {}\nFiyatı: {}\n".format(self.isim,self.marka,self.tür,self.fiyat)

class Depo():

  def __init__(self):

    self.baglanti_olustur()

  def baglanti_olustur(self):

    self.baglanti = sqlite3.connect("depo.db")

    self.cursor =self.baglanti.cursor()

    sorgu ="Create Table If not exists ürünler (isim TEXT,marka TEXT,tür TEXT,fiyat FLOAT)"

    self.cursor.execute(sorgu)

    self.baglanti.commit()

  def baglanti_kes(self):
    self.baglanti.close()

  def ürünleri_göster(self):

    sorgu= "Select * From ürünler"

    self.cursor.execute(sorgu)

    ürünler = self.cursor.fetchall()

    if(len(ürünler)==0):
      print("Depoda ürün bulunmamaktadır...")

    else:
      for i in ürünler:
        ürün=Ürün(i[0],i[1],i[2],i[3])
        print(ürün)

  def ürün_sorgula(self):

    sorgu = "Select * From ürünler where isim =?"

    self.cursor.execute(sorgu,(isim,))

    ürünler =self.cursor.fetchall()

    if (len(ürünler)==0):
      print("Böyle bir ürün yok...")

    else:
      ürün =Ürün(ürünler[0][0],ürünler[0][1],ürünler[0][2],ürünler[0][3])

      print(ürün)

  def ürün_ekle(self,ürün):

    sorgu = "Insert into ürünler Values(?,?,?,?)"

    self.cursor.execute(sorgu,(ürün.isim,ürün.marka,ürün.tür,ürün.fiyat))
    self.baglanti.commit()

  def ürün_sil(self,isim):

    sorgu ="Delete From ürünler where isim =?"

    self.cursor.execute(sorgu,(isim,))

    self.baglanti.commit()

  def fiyat_değis(self,isim):

    sorgu ="Select * From ürünler where isim =?"

    self.cursor.execute(sorgu,(isim,))

    ürünler= self.cursor.fetchall()

    if (len(ürünler)==0):
      print("Böyle bir ürün bulunmuyor...")
    else:
      fiyat = ürünler[0][3]
      yeni_fiyat = float(input("Yeni Fiyat Giriniz:"))

      sorgu2="Update ürünler set fiyat=? where isim=?"

      self.cursor.execute(sorgu2,(yeni_fiyat,isim))

      self.baglanti.commit()

Bunun üzerinden altaki kodu çalıştırdığım zaman sorunsuz 2.işlem hariç hepsi sorunsuz şekilde çalışıyor

import time

from süper_market import *

print("""****************************

Depoya Programına Hoşgeldiniz.

İşlemler;
1.Ürünleri Göster

2.Ürün Göster

3.Ürün Ekle

4.Ürün Sil

5.Fiyat Değiştir

Çıkmak için 'q'ya basınız.

****************************""")

depo=Depo()

while True:
  işlem=input("Yapacağınız İşlem:")

  if (işlem=="q"):
    print("Program Sonlandırılıyor...")
    print("Yine Bekleriz...")
    break
  elif (işlem == "1"):
    depo.ürünleri_göster()

  elif (işlem=="2"):
    isim = input("Hangi ürünü Görüntülemek İstiyorsunuz?")
    print("Ürün Sorgulanıyor...")
    time.sleep(2)

    depo.ürün_sorgula(isim)  elif (işlem=="3"):
    ürün = input("Ürün İsmi:")
    marka= input("Ürün Markası:")
    tür= input("Ürün Türü:")
    fiyat=float(input("Ürün Fiyatı:"))

    yeni_ürün = Ürün(ürün,marka,tür,fiyat)

    print("Ürün depoya ekleniyor...")
    time.sleep(2)

    depo.ürün_ekle(yeni_ürün)
    print("Ürün Eklendi...")

  elif (işlem=="4"):
    isim=input("Hangi ürünü silmek istiyorsunuz?")

    print("Ürün siliniyor...")
    time.sleep(2)
    depo.ürün_sil(isim)
    print("Ürün Silindi...")

  elif (işlem=="5"):
    isim=input("Hangi ürünün fiyatını değiştirmek istiyorsunuz?")

    print("Fiyat değiştiriliyor...")
    time.sleep(2)
    depo.fiyat_değis(isim)
    print("Fiyat değiştirildi.")

  else:
    print("Geçersiz İşlem...")

Bu komutu çalıştırdıgım zaman sadece 2. işlemde " takes 1 positional argument but 2 were given"
hatası alıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.

Burada ürün sorgula fonksiyonun hiç bir parametre almıyor, ama sen aşağıda ona isim diye bir parametre gönderiyorsun.

Burayı böyle değiştir

def ürün_sorgula(self, isim):

sorun düzeldi,yardımların için çok teşekkür ederim