Temiz Kod tavsiyesi

Kendim şöyle bir kodlama prensibiyle gidiyorum sizce yol/mantık nasıl ?

Bu ana formum

 private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      veritabani = new Veritabani();
      veritabani.Baslat(true);
      veritabani.Sorgu = "INSERT INTO TEST_MUSTERILER(adi,bakiye) VALUES('" + txtAd.Text + "'," + txtBakiye.Text + ")";
      if (veritabani.Calistir())
      {
        veritabani.Uygula();
        this.Text = "İşlem Başarılı , Kayıt SAyısı =" + veritabani.IslemSatirSayisi;
      }
      else
      {
        veritabani.GeriAl();
        this.Text = "İşlem Başarısız";
      }
      veritabani.Bitir();
    }

Bu Veritabanı classım

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace DB_OOP_v1
{
  class Veritabani
  {
    string baglantiYolu = baglantiYolum
    string sorgu;

    public string Sorgu
    {
      get { return sorgu; }
      set { sorgu = value; }
    }
    SqlConnection baglanti;
    SqlDataAdapter dAdap;
    SqlCommand komut;
    SqlTransaction transaction;
    DataTable tablo;
    int islemSatirSayisi;

    public int IslemSatirSayisi
    {
      get { return islemSatirSayisi; }
      set { islemSatirSayisi = value; }
    }
    public DataTable Tablo
    {
      get { return tablo; }
      set { tablo = value; }
    }
    bool isTransaction = false;
    public void Baslat(bool _isTransaction)
    {
      isTransaction = _isTransaction;
      try
      {
        baglanti = new SqlConnection(baglantiYolu);
        baglanti.Open();
        komut = new SqlCommand();
        komut.Connection = baglanti;
        if (isTransaction)
        {
          transaction = baglanti.BeginTransaction();
          komut.Transaction = transaction;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
      }
    }
    public void Uygula()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open && isTransaction)
        {
          transaction.Commit();
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
      }
    }
    public void GeriAl()
    {
      try
      {
        if (isTransaction)
        {
          transaction.Rollback();
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
      }
    }
    public bool Calistir()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
        {
          komut.CommandText = sorgu;
          islemSatirSayisi = komut.ExecuteNonQuery();
          if (islemSatirSayisi > 0)
            return true;
          else
            return false;
        }
        else
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
        return false;
      }

    }
    public void Getir()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
        {
          if (!isTransaction)
          {
            dAdap = new SqlDataAdapter(sorgu, baglanti); 
          }
          else
          {
            komut.CommandText = sorgu;
            dAdap = new SqlDataAdapter();
            dAdap.SelectCommand = komut; 
          }
          tablo = new DataTable();
          dAdap.Fill(tablo);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
      }

    }
    public void Bitir()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
        {
          baglanti.Close(); 
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Logger.LogTut(ex.ToString(), "SQL");
      }
    }
  }
}

Bu da log classım

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Data.SqlClient;

namespace DB_OOP_v1
{
  class Logger
  {
    static public void LogTut(string hataMetni,string hataTuru)
    {
      try
      {
        int islemSayisi = 0;
        DateTime tarih = DateTime.Now;
        try
        {
         
          string baglantiYolu = baglantiYolum
          string sorgu = "";
          SqlConnection baglanti;
          SqlCommand komut;
          baglanti = new SqlConnection(baglantiYolu);
          baglanti.Open();
          sorgu = "INSERT INTO TEST_HATALAR(tarih,hata_turu,hata_metni) VALUES('"+tarih.Year.ToString()+"."+tarih.Month.ToString()+"."+tarih.Day.ToString()+" "+tarih.ToShortTimeString()+"','" + hataTuru + "','" + hataMetni.Replace("'"," ") + "')";
          komut = new SqlCommand(sorgu, baglanti);
          islemSayisi = komut.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }
        catch 
        {
           
        }
        if (islemSayisi == 0)
        {
          string dosyaYolu = "LOGS";
          Directory.CreateDirectory(dosyaYolu);
          dosyaYolu += "\\" + tarih.Year.ToString().PadLeft(4, '0') + "_" + tarih.Month.ToString().PadLeft(2, '0') + "_" + tarih.Day.ToString().PadLeft(2, '0') + "_ERROR_FILE.TXT";
          StreamWriter yazici = new StreamWriter(dosyaYolu, true);
          string logMetni = "HATA TÜRÜ = " + hataTuru + Environment.NewLine;
          logMetni += "TARİH   = " + tarih.ToString() + Environment.NewLine;
          logMetni += "HATA   = " + hataMetni + Environment.NewLine;
          logMetni += "========================================================================================" + Environment.NewLine;
          yazici.Write(logMetni);
          yazici.Close();
        }
      }
      catch 
      {
         
      }
      
    }
  }
}