Template Matching'de hata alıyorum

Arkadaşlar nesneyi bulması için tasarı yapmaya çalıştığım şablonla yani temple match kodunda hata alıyorum sürekli

import cv2
import numpy as np

img_rgb = cv2.imread('iha1.jpg')
img_gray = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

template = cv2.imread('iha2.jpg',0)
w, h = template.shape[::-1]

res = cv2.matchTemplate(img_gray,template,cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
threshold = 0.7
loc = np.where( res >= threshold)

for pt in zip(*loc[::-1]):
    cv2.rectangle(img_rgb, pt, (pt[0] + w, pt[1] + h), (0,255,255), 2)

cv2.imshow('Sonuc',img_rgb)

iha1 iha2

imread ne donduruyor?

nasıl yani anlamadım demek istediğin şeyi

  1. satirda cagrilan imread fonksiyonunun dondurdugu deger nedir? Turu nedir?

Şurası işinize yarayacaktır :

https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_template_matching/py_template_matching.html