Text widgetında seçim yapmak


#1

Text wıdgetında nasıl seçim yapılıyor?


Bir başka kod editörü: Visual Python
#2

Aşağıdaki kodların yardımı dokunur mu acaba?

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

text = tk.Text(master=root)
text.pack()


def sec():
    print(f"Seçim: '{text.get(tk.SEL_FIRST, tk.SEL_LAST)}'")


button = tk.Button(master=root, text="Seç", command=sec)
button.pack()

root.mainloop()

#3

Kullanıcının seçtiği yer değil programın içinden belirli bir aralığı nasıl seçebilirim.


#4

Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

text = tk.Text(master=root)
text.pack()


def sec():
    # butona basınca 1.0 ile 1.2 arası seçilecek.
    text.tag_add("sel", "1.0", "1.2")
    text.mark_set("insert", "1.0")
    text.see("insert")


button = tk.Button(master=root, text="Seç", command=sec)
button.pack()

root.mainloop()