Text Widgetinin İçeriğine Nasıl Erişebilirim

Entry() ile alınanları kaydedebildigimizi biliyorum.Bunu Text() deyimi ile nasıl sağlayabilirim.[Yani Entry() ile isim adlı değişkene bilgi kaydedebiliyoruz.Bunu Text() ile nasıl yapacağım?]

Şu örnek kodu inceleyebilirsiniz:

import tkinter as tk

window = tk.Tk()

entry = tk.Text(height=20, width=40)
entry.pack()

buton = tk.Button(text = "yaz", command = lambda: print(entry.get("1.0",'end-1c')))
buton.pack()

1 Beğeni

Fakat,önceki sorunumda entry ile boyutlandırma yaptığımda yazmaya ortadan başladığını söylemiştim.Kodu denemedim ama benim kullanacağım entry baya bi büyük olacak.Ama kod güzel👏

tk.Text widgeti sizin amacınıza uygun bir widgettir. tk.Entry widgeti tek satırlık bir veriyle uğraştığınızda kullanabileceğiniz bir widget. Siz ise tk.Entry widgetini tk.Text kullanmanız gereken yerde kullanmaya çalışıyorsunuz. tk.Entry widgeti ile nasıl veri alıyorsanız, aynı şekilde tk.Text widgetinden de kolayca veriyi alabilirsiniz. Tabi arada ufak bir farklılık var. tk.Text widgetinde satır ve sütunları kullanarak içerik alınır. @EkremDincel’in paylaştığı koddaki get() metodunun ilk indeks değerine bakarsanız, 1.0 yazdığını görürsünüz. Oradaki 1 1. satır anlamına gelir, 0 ise 1. sütun.

3 Beğeni

Yüksekliği height, genişliği de width parametresi ile istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

entry = tk.Text(height=20, width=40)
1 Beğeni