Textınput veri gösterme

Selam.Ben kivyde yeniyim.Kivy Textinputta yazdığım veriyi dosyaya kayıt yapabiliyorum.Ama okuma yaptığımda konsol ekranında okuyor,Textinputta üzerinde okumuyor.
Textinputta nasıl gösteririm.
“”
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.core.window import Window
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
import os

TS=Builder.load_string("""
BoxLayout:
orientation:“vertical”
nam:name_input
padding:10
TextInput:
id:name_input
multiline:True
size_hint_y:9

Button:
  text:"Kaydet"
  size_hint_y:1
  on_release:app.save(name_input.text)
  
Button:
  text:"oku"

  size_hint_y:1
  on_release:app.oku(name_input.text)  

“”")

class uygulama1(App):
def save(self,name):
fon=open(“sert.txt”,“a+”)
fon.write(name+"\n")
fon.close()

def oku(self,name):
	fon= open("sert.txt","r")
	print(fon.read())
	fon.close()
	
	
def build(self):
	self.title="Metin Kayıt Edici"
	return TS	

Window.clearcolor=(1,0,2,0)
uygulama1().run()
“”

Ntot.Builder kısımdaki girinti kaydı.

kodları bu aralıga yazıp atarsanız yardımcı olabilirim. :slight_smile:

[code]
buraya...
[/code]

Kodlarınızı biraz değiştirdim, az birşey de ekleme yaptım. :slight_smile:

Buyrun…:slight_smile:


from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.lang import Builder
kv = """
BoxLayout:
  orientation: "vertical"
  padding:10
  TextInput:
    id: txt
    font_size: sp(20)
    size_hint_y: .8

  Button:
    text: "Oku"
    size_hint_y: .15
    on_release: app.oku()

  Button:
    text: "Kaydet"
    size_hint_y: .15
    on_release: app.save()

  Button:
    text: "Temizle"
    size_hint_y: .15
    on_release: app.clear()
"""
class uygulama1(App):
	def build(self):
		self.title = "Metin Kayıt Edici"
		return Builder.load_string(kv)

	def save(self):
		dosya = open("metin_kaydedici.txt","a+")
		dosya.write(self.root.ids.txt.text)
		dosya.write("\n")
		dosya.close()
		self.root.ids.txt.text = ""

	def oku(self):
		dosya = open("metin_kaydedici.txt","r")
		self.yazı = (dosya.read())
		self.root.ids.txt.text = "%s" % self.yazı
		dosya.close()

	def clear(self):
		self.root.ids.txt.text = ""
if __name__ == "__main__":
	Window.clearcolor=(1,0,2,0) 
	uygulama1().run()	
1 Beğeni
from kivy.app import App 
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout 
from kivy.core.window import Window
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
import os


TS=Builder.load_string("""
BoxLayout:
  orientation:"vertical"
  nam:name_input
  padding:10
  TextInput:
    id:name_input
    multiline:True
    size_hint_y:9

  Button:
    text:"Kaydet"
    size_hint_y:1
    on_release:app.save(name_input.text)
    
  Button:
    text:"oku"

    size_hint_y:1
    on_release:app.oku(name_input.text)  
""")

	
	
				
class uygulama1(App):
	def save(self,name):
		fon=open("sert.txt","a+")
		fon.write(name+"\n")
		fon.close()
		
	def oku(self,name):
		fon= open("sert.txt","r")
		print(fon.read())
		fon.close()
		
		
	def build(self):
		self.title="Metin Kaıt Edici"
		return TS	
 
Window.clearcolor=(1,0,2,0)      	
uygulama1().run()

Bu nedir ? :slight_smile: