Threading çoklu tarayici açma

selamlar threading öğrenmeye çalişiyorum bu kodu nasıl işler hale getirebilirz ?yapmak istediğim ayni anda 5 tarayici açip herbirisinde aranacaklar listesindekilerin birisini aratmak.

from selenium import webdriver
import time
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import threading
class siteler():
    def __init__(self):
      self.options = webdriver.ChromeOptions()
      self.driver = webdriver.Chrome(chrome_options=self.options)
      self.driver.set_window_size(900, 1050)
       # mhT4EE
      self.adres = "http://www.google.com"
      self.aranacaklar = ["python öğreniyorum","python3 indir","python class","deneme","arabul"]

    def aramayap(self):
      self.driver.get(self.adres)
      self.driver.find_element_by_name("q").clear()
      self.driver.find_element_by_name("q").send_keys(self.aranacaklar[0])
      time.sleep(2)
      self.driver.find_element_by_name("q").send_keys(Keys.ENTER)

site1 = siteler()
site2 = siteler()
t1 = threading.Thread(target=site1.aramayap, args=("site-1",)) 
t1.start() 
t2 = threading.Thread(target=site2.aramayap, args=("site-2",))
t2.start()

Bir fonksiyonunuz olsun. Bu fonksiyon siteler sınıfının nesnelerini alsın. Siz bu fonksiyona nesne verdiğiniz zaman bu nesnenin aramayap metodunu çalıştırsın

def calistir(nesne):
  nesne.aramayap()

t1 = threading.Thread(target=calistir, args=(site1,)) 
t1.start()
t2 = threading.Thread(target=calistir, args=(site2,)) 
t2.start()

Bunun gibi birşey yapabilirsiniz.