Tkinter-Canvas Ögelerinin Üzerine Resim Eklemek (Ögelerin Üzerini Kapatacak Biçimde)

Kullanılan resimler:

white
light

#gerekli şeyler import edildi
from tkinter import*
from PIL import Image, ImageTk

#pencere oluşturuldu
w=Tk()

#canvas oluşturuldu
canvas =Canvas(width = 500, height = 500)
canvas.place(relx=0,rely=0)

#kullanılacak resimler içe aktarıldı
background= Image.open("light.jpg").resize((500,500))#boyutlandırıldı
background=ImageTk.PhotoImage(background)
panel= Image.open("white.jpg").resize((400,400))#boyutlandırıldı
panel.putalpha(128)#şeffaflığı azaltıldı
panel=ImageTk.PhotoImage(panel)

#arkaplan oluşturuldu
canvas.create_image(0,0,image=background,anchor=NW)

#butonlar oluşturuldu(örnektir)
buton1=Button(text="BUTON 1")
buton1.place(relx=0.2,rely=0.07)
buton2=Button(text="BUTON 2")
buton2.place(relx=0.2,rely=0.17)
buton3=Button(text="BUTON 3")
buton3.place(relx=0.2,rely=0.27)

#panel oluşturuldu
canvas.create_image(50,50,image=panel,anchor=NW)

#döngü başlatıldı
w.mainloop()

Yukarıda basit bir örneğini gördüğünüz kodlarda bir arkaplan üzerinde butonlar* var ve ben bu butonların üzerine bir (panel) resim eklemek istiyorum. canvas.create_imageyi kullandığımda oluşan resim butonların altında oluşuyor. Benim istediğim oluşan resmin butonların üstünde-üzerinde(butonları kapatacak şekilde) oluşmasıdır. Nasıl yapabilirim?
Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler…

*(Butonlar örnek olarak eklenmiştir herhangi bir widget olarak düşünebilirsiniz.)