Tkinter- Checkbutton ile label değiştirme

toplam=0

def secenek():
secenekrani = tk.Tk()
secenekrani.configure(background=“black”)
secenekrani.attributes("-fullscreen", True)
secenekrani.overrideredirect(True)

toplamlabel= Label(secenekrani, text=toplam)
toplamlabel.place(x=1380, y=15)
toplamlabel.configure(width=7, font=“Arial 12 bold”, foreground=“white”,background="#2F4F4F")

def secim():
if secenek1.get()==0:
global toplam
toplam+=2200
secenekrani.destroy()
secenek()

secenek1deger= IntVar()
secenek1= Checkbutton(secenekrani, text="(2200 TL) , variable=secenek1deger, onvalue=1, offvalue=0,command=secim)
secenek1.pack()
secenek1.configure(bg=“black”, fg=“white”, selectcolor=“red”, width=100, height=1, font=“Arial 15 bold”)
secenek1.place(x=100, y=170)

Tkinter ile bir kod yazdım. Kullanıcıdan checkbutton ile veriyi alıyor eğer işaretlenmişse labeldeki yazıyı değiştirmesini istiyorum fakat kendi kendine yenilemediği için sayfayı kapatıp yeniden açması gibi bir yöntem buldum ama onda da istediğim gibi bir sonuç alamadım. Bunun daha kısa bir yolu var mı komut gibi

Tüm kodunuzu ctrl+e içinde atar mısınız.

sorunu hallettim,ilginiz için teşekkür ederim