Tkinter dictionary keyin itemini yazdırma

Başlıkta tam açıklayamadım ama şöyle. Şimdi kullanıcı bir değer giricek bu değer benim oluşturduğum sözlüğümün içindeki bir key ile eşleşiyorsa diğer entry da çıktı olarak gözükecek. Ben diğer entry da çıkmasını ve diğer şeyleri hallettim. Ama gelen veri ile benim sözlüğümdeki veri aynıysa itemini nasıl yazdıracağım. Örnek:
e={“bb” : “zz” , “kk” : “ll”}
buradan kullanıcı birinci entryıma bb yazdı. Ben nasıl bunu zz olarak yazdıracağım ona. Teşekkürler.

Bu örnekten yola çıkarak kodunuzu oluşturabilirsiniz.

import tkinter as tk 

my_hash = {
	"bb":"zz",
	"kk":"ll"
} 

def denetle():
	data1 = entry1.get()
	if data1 in my_hash:
		label1["text"] = my_hash[data1]

root = tk.Tk()
root.title("Deneme")
root.geometry("300x300")

entry1 = tk.Entry(root)
entry1.place(x=20,y=20)

label1 = tk.Label(root,text="")
label1.place(x=20,y=50)

button1 = tk.Button(root,text="Click",fg="RED",command=denetle)
button1.place(x=20,y=100)

root.mainloop()
1 Beğeni