Tkinter|Enter Tuşu-Buton etkileşimi

Merhaba :grinning:

Deneme ve kendimi geliştirme amaçlı küçük bir program yazdım

from tkinter import *
import webbrowser as wbdef Ara():
  kelime=giris.get()
  url="https://www.google.com/search?q="+kelime
  wb.open(url)


pencere=Tk()
pencere.title("Google Arama")
pencere.geometry("900x500")
pencere.configure(background="white")

ikon=PhotoImage(file="ara.png")
ikon2=PhotoImage(file="google.png")


giris=Entry(pencere)
giris.config(font=("Arial",30),bd=50)
giris.place(x=158,y=152)


btn=Button(pencere, image=ikon)
btn.config(text="Ara",font=("Arial",25),command=Ara,bd=2)
btn.place(x=650,y=200)

resim=Label(pencere,image=ikon2,bd=0)
resim.place(y=10,x=300)

pencere.mainloop()

Klasör resimleri:

google

ara

Sorum şu ki:

Burada metin girişine yazıyı girdikten sonra Enter tuşuna basınca nasıl arama tuşuna basılmış gibi arama yapabilir.

hocam öncesinde şöyle birşey denemiştim bir bak sende:

mesajin = Entry(pencere,width=30,font=(None,12,"bold"),bg="gray17",fg="#FF8700",highlightthickness=2)
mesajin.config(highlightbackground = "#FF8700", highlightcolor= "#FF8700")
mesajin.focus()
mesajin.place(x=20,y=360)

def sendMessage():
   #Buraya da kodlar geliyor

mesajin.bind('<Return>',sendMessage)
mesaji_gonder = Button(pencere,text="Yolla",font=(None,13,"bold"),bg="gray17",fg="#FF8700",command=sendMessage)
1 Beğeni

Bu yolu pek anlamadım ama sorunu sonra şöyle çözdüm:

from tkinter import *
import webbrowser as wbdef Ara(q):
  kelime=giris.get()
  url="https://www.google.com/search?q="+kelime
  wb.open(url)


pencere=Tk()
pencere.title("Google Arama")
pencere.geometry("900x500")
pencere.configure(background="white")

ikon=PhotoImage(file="ara.png")
gikon=PhotoImage(file="google.png")giris=Entry(pencere)
giris.config(font=("Arial",30),bd=50)
giris.place(x=158,y=152)


btn=Button(pencere, image=ikon)
btn.config(text="Ara",font=("Arial",25),command=Ara,bd=2)
btn.place(x=650,y=200)

giris.bind('<Return>',Ara)

resim=Label(pencere,image=gikon,bd=0)
resim.place(y=10,x=300)

mainloop()

Yine de teşekkürler
:grinning: