Tkinter entry.insert te tersten yazma


#1

Yaptığım programda buton ile entry nin içine yazı yazıyorum ama ters yazıyor Örneğin 14 yazarken
Ekranda 41 yazıyor bunu nasıl duzelte bilirim?


#2

Kodları bir paylaşın, ona göre değerlendirelim. Bu bilgilerle bir şey yapmamız mümkün değil.


#3

from tkinter import *

#ekran
pencere=Tk()

#uygulamayı kapatır
def cikis():
quit()

#ekrana 0 yazar
def yaz0():
yazı.insert(0,“0”)

#ekrana 1 yazar
def yaz1():
yazı.insert(0,“1”)

#ekrana 2 yazar
def yaz2():
yazı.insert(0,“2”)

#ekrana 3 yazar
def yaz3():
yazı.insert(0,“3”)

#ekrana 4 yazar
def yaz4():
yazı.insert(0,“4”)

#ekrana 5 yazar
def yaz5():
yazı.insert(0,“5”)

#ekrana 6 yazar
def yaz6():
yazı.insert(0,“6”)

#ekrana 7 yazar
def yaz7():
yazı.insert(0,“7”)

#ekrana 8 yazar
def yaz8():
yazı.insert(0,“8”)

#ekrana 9 yazar
def yaz9():
yazı.insert(0,“9”)

#ekrandaki yazıları siler
def sil():
yazı.delete(0,“end”)

#ekrana + isareti yazar
def topla():
yazı.insert(0,"+")

#ekrana - isareti yazar
def cikar():
yazı.insert(0,"-")

#ekrana x isareti koyar
def carp():
yazı.insert(0,“x”)

#ekrana / isareti koyar
def bol():
yazı.insert(0,"/")

#alınan bilgileri işler
def isle():
global x
x=yazı.get()
if “+” in x:
a=x.split("+")[0]
b=x.split("+")[1]
a=int(a)
b=int(b)
x=a+b
yazı.delete(0,“end”)
yazı.insert(0,x)

elif "-" in x:
	a=x.split("-")[0]
	b=x.split("-")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a-b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)
	
elif "x" in x:
	a=x.split("x")[0]
	b=x.split("x")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a*b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)
	
elif "/" in x:
	a=x.split("/")[0]
	b=x.split("/")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a/b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)

yazı=Entry()

buton0=Button(text="\n0\n",command=yaz0)
buton1=Button(text="\n1\n",command=yaz1)
buton2=Button(text="\n2\n",command=yaz2)
buton3=Button(text="\n3\n",command=yaz3)
buton4=Button(text="\n4\n",command=yaz4)
buton5=Button(text="\n5\n",command=yaz5)
buton6=Button(text="\n6\n",command=yaz6)
buton7=Button(text="\n7\n",command=yaz7)
buton8=Button(text="\n8\n",command=yaz8)
buton9=Button(text="\n9\n",command=yaz9)
butonc=Button(text="\nC\n",command=sil)
buton11=Button(text="\n+\n",command=topla)
buton12=Button(text="\n- \n",command=cikar)
buton13=Button(text="\nx\n",command=carp)
buton14=Button(text="\n/\n",command=bol)
butonx=Button(text="\n=\n",command=isle)
cıkıs_buton=Button(text="\nçıkış\n",command=cikis)

#butun konumları
yazı.place(relx=0.22,rely=0.13)
buton1.place(relx=0.2,rely=0.2)
buton2.place(relx=0.33,rely=0.2)
buton3.place(relx=0.46,rely=0.2)
buton11.place(relx=0.59,rely=0.2)
buton4.place(relx=0.2,rely=0.33)
buton5.place(relx=0.33,rely=0.33)
buton6.place(relx=0.46,rely=0.33)
buton12.place(relx=0.59,rely=0.33)
buton7.place(relx=0.2,rely=0.46)
buton8.place(relx=0.33,rely=0.46)
buton9.place(relx=0.46,rely=0.46)
buton13.place(relx=0.59,rely=0.46)
butonc.place(relx=0.2,rely=0.59)
buton0.place(relx=0.33,rely=0.59)
butonx.place(relx=0.46,rely=0.59)
buton14.place(relx=0.59,rely=0.59)
cıkıs_buton.place(relx=0.35,rely=0.72)

pencere.mainloop()


#4

#5

Ben sorunu çözdüm beyler sıkıntı yok


#6

Nasil cozdugunuzu yazarsaniz, ayni sorunla karsilasanlara yardımcı olmus olursunuz.


#7

Eskiden insert 0. yerden yazıyordu buna bi değişken ekledim düğmeye her basıldığında bu degiskene 1 ekleniyor ve insertte ona göre yazıyor

n=0
Def yaz1():
Global n
X.insert(n,“yazılmak istenen”)
n+=1

Böyle umarım anlatabilmisimdir