Tkinter entry.insert te tersten yazma

Yaptığım programda buton ile entry nin içine yazı yazıyorum ama ters yazıyor Örneğin 14 yazarken
Ekranda 41 yazıyor bunu nasıl duzelte bilirim?

Kodları bir paylaşın, ona göre değerlendirelim. Bu bilgilerle bir şey yapmamız mümkün değil.

1 Beğeni

from tkinter import *

#ekran
pencere=Tk()

#uygulamayı kapatır
def cikis():
quit()

#ekrana 0 yazar
def yaz0():
yazı.insert(0,“0”)

#ekrana 1 yazar
def yaz1():
yazı.insert(0,“1”)

#ekrana 2 yazar
def yaz2():
yazı.insert(0,“2”)

#ekrana 3 yazar
def yaz3():
yazı.insert(0,“3”)

#ekrana 4 yazar
def yaz4():
yazı.insert(0,“4”)

#ekrana 5 yazar
def yaz5():
yazı.insert(0,“5”)

#ekrana 6 yazar
def yaz6():
yazı.insert(0,“6”)

#ekrana 7 yazar
def yaz7():
yazı.insert(0,“7”)

#ekrana 8 yazar
def yaz8():
yazı.insert(0,“8”)

#ekrana 9 yazar
def yaz9():
yazı.insert(0,“9”)

#ekrandaki yazıları siler
def sil():
yazı.delete(0,“end”)

#ekrana + isareti yazar
def topla():
yazı.insert(0,"+")

#ekrana - isareti yazar
def cikar():
yazı.insert(0,"-")

#ekrana x isareti koyar
def carp():
yazı.insert(0,“x”)

#ekrana / isareti koyar
def bol():
yazı.insert(0,"/")

#alınan bilgileri işler
def isle():
global x
x=yazı.get()
if “+” in x:
a=x.split("+")[0]
b=x.split("+")[1]
a=int(a)
b=int(b)
x=a+b
yazı.delete(0,“end”)
yazı.insert(0,x)

elif "-" in x:
	a=x.split("-")[0]
	b=x.split("-")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a-b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)
	
elif "x" in x:
	a=x.split("x")[0]
	b=x.split("x")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a*b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)
	
elif "/" in x:
	a=x.split("/")[0]
	b=x.split("/")[1]
	a=int(a)
	b=int(b)
	x=a/b
	yazı.delete(0,"end")
	yazı.insert(0,x)

yazı=Entry()

buton0=Button(text="\n0\n",command=yaz0)
buton1=Button(text="\n1\n",command=yaz1)
buton2=Button(text="\n2\n",command=yaz2)
buton3=Button(text="\n3\n",command=yaz3)
buton4=Button(text="\n4\n",command=yaz4)
buton5=Button(text="\n5\n",command=yaz5)
buton6=Button(text="\n6\n",command=yaz6)
buton7=Button(text="\n7\n",command=yaz7)
buton8=Button(text="\n8\n",command=yaz8)
buton9=Button(text="\n9\n",command=yaz9)
butonc=Button(text="\nC\n",command=sil)
buton11=Button(text="\n+\n",command=topla)
buton12=Button(text="\n- \n",command=cikar)
buton13=Button(text="\nx\n",command=carp)
buton14=Button(text="\n/\n",command=bol)
butonx=Button(text="\n=\n",command=isle)
cıkıs_buton=Button(text="\nçıkış\n",command=cikis)

#butun konumları
yazı.place(relx=0.22,rely=0.13)
buton1.place(relx=0.2,rely=0.2)
buton2.place(relx=0.33,rely=0.2)
buton3.place(relx=0.46,rely=0.2)
buton11.place(relx=0.59,rely=0.2)
buton4.place(relx=0.2,rely=0.33)
buton5.place(relx=0.33,rely=0.33)
buton6.place(relx=0.46,rely=0.33)
buton12.place(relx=0.59,rely=0.33)
buton7.place(relx=0.2,rely=0.46)
buton8.place(relx=0.33,rely=0.46)
buton9.place(relx=0.46,rely=0.46)
buton13.place(relx=0.59,rely=0.46)
butonc.place(relx=0.2,rely=0.59)
buton0.place(relx=0.33,rely=0.59)
butonx.place(relx=0.46,rely=0.59)
buton14.place(relx=0.59,rely=0.59)
cıkıs_buton.place(relx=0.35,rely=0.72)

pencere.mainloop()

Ben sorunu çözdüm beyler sıkıntı yok

Nasil cozdugunuzu yazarsaniz, ayni sorunla karsilasanlara yardımcı olmus olursunuz.

Eskiden insert 0. yerden yazıyordu buna bi değişken ekledim düğmeye her basıldığında bu degiskene 1 ekleniyor ve insertte ona göre yazıyor

n=0
Def yaz1():
Global n
X.insert(n,“yazılmak istenen”)
n+=1

Böyle umarım anlatabilmisimdir