Tkinter gönder tuşu butonu şeklini değiştirme

Merhabalar send butonuma internetten bulduğum bir buton şekline dönüştürmek istiyorum ama yapamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim

pencere = Tk()
pencere.title('ChatRoom')
pencere.iconbitmap("C:\speech-bubble.ico")

messages = Text(pencere, width=50)
messages.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10)

yourMessage = Entry(pencere, width=50)
yourMessage.insert(0, 'Name')
yourMessage.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10)
yourMessage.focus()
yourMessage.selection_range(0, END)

menu = Menu(pencere)
pencere.config(menu=menu)

dosya = Menu(menu)
dosya = Menu(menu, tearoff=0)
menu.add_cascade(label="File", menu=dosya)
dosya.add_command(label="Open")
dosya.add_command(label="Exit", command=pencere.quit)
dosya = Menu(menu, tearoff=0)


def sendMessage(event=None):
  clientMessage = yourMessage.get()
  messages.insert(END, '\n' + 'You: ' + clientMessage)
  client.send(clientMessage.encode('utf-8'))
  yourMessage.delete(0, END)


def recvMessage():
  while True:
    serverMessage = client.recv(1024).decode('utf-8')
    messages.insert(END, '\n' + serverMessage)


recvThread = Thread(target=recvMessage)
recvThread.daemon = True
recvThread.start()

messages = Text(pencere, width=50, bg="ivory2")
messages.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10)

yourMessage = Entry(pencere, width=50)
yourMessage.insert(0, 'Enter Name')
yourMessage.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10)
yourMessage.focus()
yourMessage.selection_range(0, END)
yourMessage.bind("<Return>", sendMessage)

font = ("Arial", 10, "bold")
text_color = "black"
bg_color = "pale green"


image = PhotoImage(file="C:\icons8-send-24 (1).png")
messageSendButton = Button(pencere, text='SEND', width=50, height=1, command=sendMessage)
messageSendButton = Button(pencere, image=image, text="SEND", compound="left", width=100, height=40, font=font,
              fg=text_color, bg=bg_color, highlightbackground="black", highlightthickness=2, bd =5,cursor="hand2")
messageSendButton.grid(row=2, column=0, padx=30, pady=30)

pencere.mainloop()

2 mesajbutonu tanımlamıssın birini paketlemissin.

image = PhotoImage(file="C:\icons8-send-24 (1).png")

messageSendButton = Button(pencere, text="SEND", image=image, compound="left", width=100, height=40, font=font,
              fg=text_color, bg=bg_color, highlightbackground="black", highlightthickness=2, bd=5,
              cursor="hand2", command=sendMessage)
messageSendButton.grid(row=2, column=0, padx=30, pady=30)
messageSendButton.image = image

buton resmi gözükürse genişlik yükseklik ayarlarını değiştirebilirsin.

Ek olarak butonların ismi neden aynı xd

Ben gönder butonunun içine icon koymuştum fakat tamamen kaldırıp direkt butonu değiştirmek istiyorum şeklini.İnternetten bulduğum bir resmi buton yapmak istiyorum bu mümkün mü?

Mesela şunu

image = PhotoImage(file="C:\icons8-send-24 (1).png")

messageSendButton = Button(pencere, image=image, width=100, height=40, borderwidth=0,
              cursor="hand2", command=sendMessage)
messageSendButton.grid(row=2, column=0, padx=30, pady=30)
messageSendButton.image = image

youtube likide vereyim izlemek istersen Image Buttons And Rounded Buttons - Python Tkinter GUI Tutorial #66 - YouTube

Herşey yapılabilir beyaz bi kağıtla.
Buton örneğin uçurtma mesela.