Tkinter has no attribute hatası

acaba çalıştığınız dosyanın yani Dosya_Adi.py tkinter.py olabilirmi. Çünkü

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

tk.mainloop()

herhangi bir hata yok

Tkinteri import ederken hata zamanında biri daha yaşamış sizinle aynı sorunu bir bakın buraya da