Tkinter ile browser yapımı

import time as tm
import webbrowser as web
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

pencere = Tk()

pencere.title("mini Browser v0.1")
pencere.geometry("300x170")

#grid form çizdirme
uygulama = Frame(pencere)
uygulama.grid()

L1 = Label(uygulama, text=" ----- ")
L1.grid(padx=55, pady=5)

L2 = Label(uygulama, text=" Search: ")
L2.grid(padx=55, pady=5)

E1 = Entry(uygulama, bd =2)
E1.grid(padx=55, pady=3)

#button ekleme bölümü
button1 = Button(uygulama, text = " Search " , width=10,height=1, command=   web.open(E1.get()))

button1.grid(padx=55, pady=20)

pencere.mainloop()

#formu çiz
pencere.mainloop()

Gibi bir komut satırında buton var
ama işlevini gerçekleştirmiyor yardımcı
olabilir misiniz?

bende öğrenmeye Çalışıyorum sana öneri vereblirim.
Search yapmak için fonksiyon yazbilirsin. :wink: