Tkinter Penceresi Çalışırken Arka planda Fonksiyon Çalıştırma

Merhabalar, ufak bir sorum olacak tkinter penceresi açıkken arka planda fonksiyonun çalışmasını istiyorum aşağıda küçük bir deneme uygulaması yazdım. Programı çalıştırdığımda ilk başta kodu çalıştırıyor sonra pencereyi açıyor, arkada kod çalışırken tkinter penceresin gözükmesini nasıl yapabilirim?

from tkinter import *
import time

def deneme():

i = 0

while True:

  time.sleep(1)
  print("Deneme")
  i = i+1

  if i == 5:
    break

root = Tk()

deneme()
root.mainloop()

Threading ile sorunu çözdüm

from tkinter import *
from threading import Thread
import time

def deneme():

i = 0

while True:

  time.sleep(1)
  print("Deneme")
  i = i+1

  if i == 5:
    break

def pencere():

root = Tk()

root.mainloop()

deneme_run = Thread(target=deneme)
pencere_run = Thread(target=pencere)

deneme_run.start()
pencere_run.start()

Arkadaşlar Mac OS ta çalışıyorum yukarıdaki kodları çalıştırdığımda böyle bir hata verdi :slight_smile:

dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/bin/python
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Python
dyld: loaded: /usr/lib/libSystem.B.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
dyld: loaded: /usr/lib/system/libcache.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libdispatch.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libdyld.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/liblaunch.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libmacho.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libquarantine.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libremovefile.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_darwin.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libunwind.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libxpc.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/closure/libclosured.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libobjc.A.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libc++abi.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libc++.1.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libicucore.A.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libz.1.dylib
dyld: loaded: /System/Library/CoreServices/Encodings/libLatin5Converter.dylib
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter.so
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Tcl.framework/Versions/8.5/Tcl
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Tk.framework/Versions/8.5/Tk
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
dyld: loaded: /usr/lib/libenergytrace.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
dyld: loaded: /usr/lib/libScreenReader.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
dyld: loaded: /usr/lib/libauto.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libxml2.2.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
dyld: loaded: /usr/lib/liblangid.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
dyld: loaded: /usr/lib/libarchive.2.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
dyld: loaded: /usr/lib/libCRFSuite.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libbsm.0.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/system/libkxld.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libcoretls.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libpam.2.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libsqlite3.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libxar.1.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/liblzma.5.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libnetwork.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libapple_nghttp2.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libpcap.A.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libboringssl.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libusrtcp.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libapple_crypto.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
dyld: loaded: /usr/lib/libmecabra.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSyncLegacy.framework/Versions/A/ColorSyncLegacy
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparse.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/GraphVisualizer.framework/Versions/A/GraphVisualizer
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
dyld: loaded: /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
dyld: loaded: /usr/lib/libcompression.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/MetalTools.framework/Versions/A/MetalTools
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSCore.framework/Versions/A/MPSCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSImage.framework/Versions/A/MPSImage
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSMatrix.framework/Versions/A/MPSMatrix
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNeuralNetwork.framework/Versions/A/MPSNeuralNetwork
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libcups.2.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
dyld: loaded: /usr/lib/libresolv.9.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libiconv.2.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
dyld: loaded: /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
dyld: loaded: /usr/lib/libutil.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSauce.framework/Versions/A/AppleSauce
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/LinguisticData.framework/Versions/A/LinguisticData
dyld: loaded: /usr/lib/libmarisa.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Lexicon.framework/Versions/A/Lexicon
dyld: loaded: /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
dyld: loaded: /usr/lib/libcmph.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/BackgroundTaskManagement
dyld: loaded: /usr/lib/libxslt.1.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
dyld: loaded: /usr/lib/libate.dylib
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/SignpostNotification.framework/Versions/A/SignpostNotification
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/_locale.so
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/_collections.so
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/operator.so
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/itertools.so
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/_heapq.so
dyld: loaded: /Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/lib/python2.7/lib-dynload/time.so
dyld: loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
dyld: loaded: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
Deneme
Deneme
Deneme
Deneme
Deneme

Process finished with exit code 0

Sebebini bilen yardımcı olursa çok sevinirim?

Yanılmıyorsam python2.7 kullanıyorsunuz. Yukarıdaki kodlarda dikkatimi çeken şey; tkinter’in from tkinter import * şeklinde import edilmesi. Bu yazım python3 için geçerlidir. Siz tkinter’i from Tkinter import * yazarak import edin ve kodları tekrar çalıştırmayı bir deneyin, belki sorun bundan kaynaklanıyordur.

Söylediğinizi denedim fakat sorun halen devam ediyor

Daha önce hiç Mac OS kullanmadım, çıktıdan da bir şey anlamadım. Normalde yukarıdaki kodlar çalışır durumda.

Bu arada paylaştığınız hata çıktısında şöyle bir kısım var:
/Users/sevgigundogdu/PycharmProjects/ProjectDeaf/venv/bin/python Python’ı virtualenv ile mi kullanıyorsunuz?

Evet Python’ı virtualenv ile kullanıyorum.

Acaba ondan mı kaynaklanıyor diye düşündüm. Sonra tkinter’ı virtualenv’e yüklememiş olabileceğini düşündüm ama sonra tkinter’in Python’la beraber yüklenen bir uygulama olması sebebiyle bundan kaynaklanmıyor olabilir diye geçti aklımdan.

Bu arada IDLE and tkinter with Tcl/Tk on macOS | Python.org adresinden bir alıntı paylaşayım sizinle, belki yardımı dokunur.

Aslında benim amacım tkinter penceresi ekranda çalışırken arka planda aynı zamanda bu kodları da çalıştırabilmek rica etsem nasıl yapabileceğim konusunda yardımcı olur musunuz?
Kod:

import cv2
import numpy as np
import util as ut
import svm_train as st
import re

model = st.trainSVM()
cap = cv2.VideoCapture(0)
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX


def nothing(x):
  pass


text = " "

temp = 0
previouslabel = None
previousText = " "
label = None
while (cap.isOpened()):
  _, img = cap.read()
  cv2.rectangle(img, (900, 100), (1300, 500), (255, 0, 0),3) # bounding box which captures ASL sign to be detected by the system
  img1 = img[100:500, 900:1300]
  img_ycrcb = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2YCR_CB)
  blur = cv2.GaussianBlur(img_ycrcb, (11, 11), 0)
  skin_ycrcb_min = np.array((0, 138, 67))
  skin_ycrcb_max = np.array((255, 173, 133))
  mask = cv2.inRange(blur, skin_ycrcb_min,skin_ycrcb_max) # detecting the hand in the bounding box using skin detection
  _,contours, hierarchy = cv2.findContours(mask.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 2)
  cnt = ut.getMaxContour(contours, 4000) # using contours to capture the skin filtered image of the hand
  #cnt!= None
  if cnt is not None:
    gesture,label = ut.getGestureImg(cnt, img1, mask,model) # passing the trained model for prediction and fetching the result
    if label is not None:
      if (temp == 0):
        previouslabel = label
    if previouslabel == label:
      previouslabel = label
      temp += 1
    else:
      temp = 0
    if (temp == 60):
      text = text + label
      # text=previousText
      print (text)

    cv2.imshow('PredictedGesture', gesture) # showing the best match or prediction
    cv2.putText(img, label, (50, 150), font, 8, (0, 125, 155),
           2) # displaying the predicted letter on the main screen
    cv2.putText(img, text, (50, 450), font, 3, (0, 0, 255), 2)

  cv2.imshow('Frame', img)
  cv2.imshow('Mask', mask)
  k = 0xFF & cv2.waitKey(10)
  if k == 27:
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Kodlarınızı aşağıdaki ifadelerin arasına alırsanız, kod görünümü kazanabilirler.

[code]

[/code]

Üstte Düzenledim inceleyebilirsiniz.

Üstteki kodlarda util’i import edemiyorum, böyle bir modül yok uyarısı alıyorum. Sanırım benden önce bir kaç kişi daha benzer bir sorunla karşılaşmış. Ayrıca svm_train’i nerden edinebilirim?

util.py

import cv2
import svm_train as st

def getMaxContour(contours, minArea=200):
  maxC = None
  maxArea = minArea
  for cnt in contours:
    area = cv2.contourArea(cnt)
    if (area > maxArea):
      maxArea = area
      maxC = cnt
  return maxCdef getGestureImg(cnt, img, th1, model):
  x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
  cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
  imgT = img[y:y + h, x:x + w]
  imgT = cv2.bitwise_and(imgT, imgT, mask=th1[y:y + h, x:x + w])
  imgT = cv2.resize(imgT, (200, 200))
  imgTG = cv2.cvtColor(imgT, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  resp = st.predict(model, imgTG)
  img = cv2.imread('DataSet/' + unichr(int(resp[0]) + 64) + '_2.jpg')
  return img, unichr(int(resp[0]) + 64)

sim_train kendim yazdım.

svm_train:

# coding=utf-8_

import cv2
import numpy as np
from numpy.linalg import norm


svm_params = dict(kernel_type=cv2.ml.SVM_RBF, svm_type=cv2.ml.SVM_C_SVC,C=2.67, gamma=5.383)

class StatModel(object):
  def load(self, fn):
    self.model.load(fn) # python rapper bug

  def save(self, fn):
    self.model.save(fn)


class SVM(StatModel):
  def __init__(self, C=1, gamma=0.5):
    #self.model = cv2.SVM()
    self.model = cv2.ml.SVM_create()
    self.model.setGamma(gamma)
    self.model.setC(C)
    self.model.setKernel(cv2.ml.SVM_RBF)
    self.model.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC)

  def train(self, samples, responses):
    #self.model.train(samples, responses,params=svm_params) # inbuilt training function
    self.model.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC)
    self.model.setC(1)
    self.model.setKernel(cv2.ml.SVM_RBF)
    self.model.setGamma(.1)
    self.model.train(samples, cv2.ml.ROW_SAMPLE, responses.astype(int))

  def predict(self, samples):
    #return self.model.predict_all(samples).ravel()
    _ret, resp = self.model.predict(samples)
    return resp.ravel()


def preprocess_hog(digits):
  samples = []
  for img in digits:
    gx = cv2.Sobel(img, cv2.CV_32F,1,0)  #Resmin X ekseninine gore kenarliklarini belirtir.
    gy = cv2.Sobel(img, cv2.CV_32F,0,1) #Resmin Y ekseninine gore kenarliklarini belirtir.
    mag, ang = cv2.cartToPolar(gx, gy)  #2D vektörlerin büyüklüğünü ve açısını hesaplar.
    bin_n = 16
    bin = np.int32(bin_n * ang / (2 * np.pi))
    bin_cells = bin[:100, :100], bin[100:, :100], bin[:100, 100:], bin[100:, 100:]
    mag_cells = mag[:100, :100], mag[100:, :100], mag[:100, 100:], mag[100:, 100:]
    hists = [np.bincount(b.ravel(), m.ravel(), bin_n) for b, m in zip(bin_cells, mag_cells)]
    hist = np.hstack(hists)

    # transform to Hellinger kernel
    eps = 1e-7
    hist /= hist.sum() + eps
    hist = np.sqrt(hist)
    hist /= norm(hist) + eps

    samples.append(hist)
  return np.float32(samples)

# Here goes my wrappers:_
def hog_single(img):
  samples = []
  gx = cv2.Sobel(img, cv2.CV_32F, 1, 0)
  gy = cv2.Sobel(img, cv2.CV_32F, 0, 1)
  mag, ang = cv2.cartToPolar(gx, gy)
  bin_n = 16
  bin = np.int32(bin_n * ang / (2 * np.pi))
  bin_cells = bin[:100, :100], bin[100:, :100], bin[:100, 100:], bin[100:, 100:]
  mag_cells = mag[:100, :100], mag[100:, :100], mag[:100, 100:], mag[100:, 100:]
  hists = [np.bincount(b.ravel(), m.ravel(), bin_n) for b, m in zip(bin_cells, mag_cells)]
  hist = np.hstack(hists)

  # transform to Hellinger kernel
  eps = 1e-7
  hist /= hist.sum() + eps
  hist = np.sqrt(hist)
  hist /= norm(hist) + eps

  samples.append(hist)
  return np.float32(samples)


def trainSVM():
  imgs = []
  num=17
  for i in range(65, num + 65):

    for j in range(1, 401):
      print(
      'Class ' + chr(i) + ' is being loaded ')
      imgs.append(cv2.imread('DataSet/' + chr(i) + '_' + str(j) + '.jpg', 0)) # all images saved in a list
  labels = np.repeat(np.arange(1, num + 1), 400) # label for each corresponding image saved above
  samples = preprocess_hog(imgs) # images sent for pre processeing using hog which returns features for the images
  print("SVM is building wait some time ...")
  print (len(labels))
  print (len(samples))
  model=SVM(C=2.67, gamma=5.383)
  model.train(samples, labels) # features trained against the labels using svm
  return model


def predict(model, img):
  samples = hog_single(img)
  resp = model.predict(samples)
  return resp

aynı zamanda projemde 6800 adet harflerin tanımlı olduğu dataset mevcut

Import sorunu çözüldü ancak herhalde bu dataset bende olmadan ilk paylaştığınız kodlar istenildiği gibi çalışmaz.

Bu arada siz ilk mesajınızda yukarıdaki kodları çalıştırırken sorun yaşadığınızı söylemiştiniz. Yani siz tkinter’i arkadaşın yazdığı kodlarla çalıştırabiliyor musunuz yoksa sonradan verdiğiniz bu programlarla threading’i birleştirerek kullanmaya çalıştınız da o yüzden mi hata verdi?