TKİNTER tool sorunu

from tkinter import *
from bs4 import BeautifulSoup
import requests

def Url():
html[“text”] = wormer.get()
etiket[“text”] = java.get()

r = requests.get(html)
soup = BeautifulSoup(r.content,"html.parser")
çorba = soup.find_all(etiket)
print(çorba)

def iptal():
exit()

pencere = Tk()
pencere.geometry(“400x400”)
pencere.title(“HTML Aracı”)

wormer= Entry(font=“Verdana 14”)
wormer.place(x=20,y=20)
wormer.pack

java = Entry(font=“Verdana 14”)
java.place(x=20,y=50)
java.pack

ButonWormer = Button(text=“Devam Et”,font=“Verdana 14”,command=Url)
ButonWormer.place(x=20,y=100)
ButonWormer.pack

ButonAlpler = Button(text=“İptal Et”,font=“Verdana 14”,command=iptal)
ButonAlpler.place(x=20,y=150)
ButonAlpler.pack

etiket = Label(text=“kontrol”)
etiket.place(x=20,y=250)
etiket.pack

html = Label(text=“deneme”)
html.place(x=20,y=200)
html.pack

pencere.mainloop()

Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\tuncaypc\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\lib\tkinter_init_.py”, line 1699, in call
return self.func(*args)
File “C:/Users/tuncaypc/PycharmProjects/Python/C#.py”, line 9, in Url
r = requests.get(html)
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\api.py”, line 76, in get
return request(‘get’, url, params=params, **kwargs)
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\api.py”, line 61, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\sessions.py”, line 516, in request
prep = self.prepare_request(req)
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\sessions.py”, line 459, in prepare_request
hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\models.py”, line 314, in prepare
self.prepare_url(url, params)
File “C:\Users\tuncaypc\PycharmProjects\Python\venv\lib\site-packages\requests\models.py”, line 388, in prepare_url
raise MissingSchema(error)
requests.exceptions.MissingSchema: Invalid URL ‘.!label2’: No schema supplied. Perhaps you meant http://.!label2?

Beatiful soup,request,tkinter kütüpanelerini kullanarak kullanıcı arayüzlü tool yapmak için kodları yazdım fakan şöyle bir hata verdi

url fonksiyonunda değiştirilmesi gereken yerler var. Siz label'in kendisini argüman olarak vermişsiniz.

def Url():
  html["text"] = wormer.get()
  etiket["text"] = java.get()
  r = requests.get(html["text"])
  soup = BeautifulSoup(r.content, "html.parser")
  corba = soup.find_all(etiket["text"])
  print(corba)

Bu arada ikinci mesajınızdaki çözüm işaretini yanlışlıkla seçmiş olduğunuzu düşünüyorum. Onu düzeltmenizi rica ediyorum.

Ayrıca kodlarınıza kod görünümü nasıl kazandırılır öğrenmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.

@dildeolupbiten çok teşekkür ederim 1 haftadır bu hatayı arıyordum

@dildeolupbiten gösteriğiniz şekilde yaptım fakat print(COrba) komutunu çalıştırdığımda şu şekilde çıktı veriyor =[]
Ama sayfa html kodunu print etmesi gerekiyor onu çözemedim

tagları tırnak içine almadan yazın. Örneğin a tagı için sadece a yazın. p tagı için sadece p yazın.

sanırım bir deneyeceğim ama asıl şimdi nasıl dosya.txt içine kaydedeceğim kaldı
dosya = open(“dosya.txt”,“a”)
dosya.write(soup) yaptığımda

TypeError: write() argument must be str, not BeautifulSoup hatası verdi

dosya.write(str(soup))

bu sefer
return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
UnicodeEncodeError: ‘charmap’ codec can’t encode characters in position 32895-32901: character maps to

hatası verdi

type(str(soup)) çıktı olarak ne veriyor acaba?

type error hatası veriyor bir türlü anlayamadım

r.content'i r.text olarak değiştirip dener misiniz @Wormer_King?

r.content BeatifulSoup’un içinde olduğu için değiştiremem
indirmeyi o yapıyor

Anlayamadım? Ben nitelik ismi sallamadım ki, content niteliğinin türü bytes iken text niteliği bir str.

kütüpaneyi içinde barındıran bir komut r.content yerine r.text yazarsam BeatifulSoup hatası alıyorum sorun dosya içine yazdırmakta sadece

O zaman dosyayı "ab" modu ile açın. Yani:

open("dosya", "ab")

r değişkeninin burada BeatifulSoup ile alakası yok, kendisi bir requests.models.Response örneği ve text niteliğine sahip:


r.text de kütüphane içinde bulunuyor merak etmeyin.

Dediğim şeyi yaptığınızda bir hata aldıysanız hatayı yollar mısınız?

cevap hakkım bittiği için dün yazamamıştım şimdi atıcam

open("dosya", "ab") yi open("dosya", "a") yapın.
Ve: